22.03.2017/16:06

Rafał Dyląg, prezes Alma Market: Sprawy spółki skomplikowały się

Rafał Dyląg, prezes zarządu Alma Market, podsumował w oświadczeniu niewykle trudny dla firmy 2016 r. Wskazał, m.in. że niektóre decyzje krakowskiego sądu mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla przyszłości spółki.

“Jako prezes zarządu powołany do pełnienia tej funkcji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Spółki w dniu 15 listopada 2016 roku, objąłem to stanowisko gdy w Spółce był już ustanowiony tymczasowy nadzorca sądowy przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a w miesiąc później, tj. 15 grudnia 2016 roku zostało otwarte przez Sąd postępowanie restrukturyzacyjno - sanacyjne i wskazany został zarządca masy sanacyjnej w osobie Dariusza Sitka.”

“W sytuacji spółki, rola zarządu została ograniczona do wykonywania zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.”

“Zarząd  spółki  w  obecnym  składzie  prezentuje  wyniki  Spółki  jakie  zostały  wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok po ujęciu stosownych  rezerw oraz aktualizacji wartości aktywów, w tym w oparciu zlecone i dokonane wyceny nieruchomości spółki przez rzeczoznawców ustanowionych przez zarządcę sądowego masy sanacyjnej, a także aktualizację wycen ruchomości Spółki oraz ujęcie wszelkiego typu naliczonych kar i odsetek na dzień bilansowy, o których spółka posiadała wiedzę na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.”

“Po  postanowieniu  sądu  o  otwarciu  postępowania  restrukturyzacyjno-sanacyjnego  w  dniu 15 grudnia 2016 roku, zarządca masy sanacyjnej podjął działania związane z wyceną aktywów spółki celem przygotowania przetargów i sprzedaży aktywów. Zwrócił się do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową spółki z prawem pierwokupu co do części składników majątkowych dla dzierżawcy. W ten sposób spółka pozyskiwałaby środki z dzierżawy, a dzierżawca przejąłby wraz ze składnikami majątku dzierżawionego pozostałych pracowników spółki zatrudnionych w 9 działających na koniec 2016 roku sklepach spółki. Pozytywna decyzja sądu w tej sprawie oznaczałaby zapewnienie systematycznych przychodów spółce i brak kosztów prowadzonej działalności operacyjnej spółki oraz możliwość skoncentrowania się na sprzedaży nieruchomości i aktywów celem spłaty wierzycieli spółki. Niestety sąd oddalił wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki wraz z przyznaniem prawa pierwokupu.”

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • ZLY 30.03.2017

    MAZGAJA I JEGO RODZINĘ ORAZ BLISKICH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ALMA MARKET WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU DO PIERDLA NA 15 LAT, ZWROT SPRZENIEWIERZONYCH PIENIĘDZY SPÓŁKI,SPRZEDAŻ ICH MAJĄTKÓW I SPŁACENIE WSZYSTKICH WIERZYCIELI W TYM ZALEGŁYCH PENSJI PRACOWNICZYCH Z ODSETKAMI A JAK TEGO BĘDZIE ZA MAŁO MUSIELIBY TO ODPRACOWAĆ W KAMIENIOŁOMACH ZA 20 ZŁ/DZIEŃ, A SKARB PAŃSTWA I UBEZPIECZENIE FIRMY POKRYŁOBY TĄ RÓŻNICĘ.
    WYSOKIE KARY ZA PRZEKRĘTY, KONFISKATA CAŁEGO MIENIA AŻ DO KOLEBKI = MNIEJ KANTÓW !!!

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.