15.10.2018/11:51

Rosnące ceny prądu podbiją ceny w sklepach

Planowane podwyżki cen prądu znajdą odzwierciedlenie w wyższej inflacji CPI. Zdaniem analityków Credit Agricole Bank Polska wzrost cen prądu o 50-70 proc. przyczyni się do zwiększenia dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu o 0,9-1,2 pkt. proc. na początku 2019 r. Eksperci szacują, że przy innych warunkach niezmienionych wzrost inflacji PPI o 1 pkt. proc. powoduje zwiększenie inflacji CPI o 0,2 pkt. proc. W rezultacie transmisja wyższych cen prądu poprzez procesy cenotwórcze w tej grupie przedsiębiorstw przyczyni się do przyspieszenia rocznego tempa wzrostu cen konsumenckich ogółem o ok. 0,2 pkt. proc. 

Według analityków Credit Agricole Bank Polska w przedsiębiorstwach przemysłowych możliwości przerzucenia wyższych cen prądu na finalnego konsumenta będą ograniczone m.in. ze względu na wysoką presję konkurencyjną. Z odmienną sytuacja mamy do czynienia w ramach sektorów tzw. dóbr niehandlowych (głównie usługi). Tam możliwości podwyżek cen są większe.

Mimo, że w większości tych branż zapotrzebowanie na energię elektryczną jest ograniczone – koszty energii ogółem (prądu, gazu, ogrzewania i innych) stanowią tylko ok. 1 proc. przychodów – część firm może wykorzystać wyższe ceny prądu jako pretekst to zwiększenia marży, a nie tylko utrzymania jej na niezmienionym poziomie. Dlatego eksperci CABP szacują, że w tej grupie przedsiębiorstw podwyżki cen energii znajdą w pełni odzwierciedlenie w wyższych cenach produktów finalnych. Oznacza to, że wzrost cen prądu o 50-70 proc. podbije dynamikę cen konsumpcyjnych usług o 0,5-0,7 pkt. proc. Biorąc pod uwagę, że usługi stanowią 27,7 proc. wartości dóbr uwzględnionych w koszyku inflacyjnym gospodarstw domowych, powyższe procesy przyczynią się do wzrostu inflacji ogółem o 0,1-0,2 pkt. proc.

Biorąc pod uwagę zarysowane powyżej czynniki, łączny wpływ proinflacyjnego szoku wyższych cen prądu w firmach przemysłowych i usługowych szacujemy na 0,3-0,4 pkt. proc., który zmaterializuje się na początku 2019 r. i będzie podbijał inflację CPI przez rok.

Eksperci Credit Agricole Bank Polska są zdanie, że wyższe ceny prądu nie przyczynią się do wystąpienia tzw. efektów drugiej rundy (wtórny szok cenowy w reakcji na podwyżki płac wywołane wzrostem inflacji). Czynnikami ograniczającymi dynamikę płac w przedsiębiorstwach będzie wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych (oddziałujące w kierunku zwiększenia nominalnego funduszu płac), ewentualne wejście w życie ustawy znoszącej ograniczenie dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2019 r.) oraz ograniczony wzrost funduszu płac w sektorze publicznym (wzrost płac w sferze budżetowej wpływa na tempo wzrostu płac w sektorze prywatnym).

Czynnikiem ryzyka dla naszych szacunków będą ewentualne działania rządu mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu wyższych cen prądu na działalność przedsiębiorstw (np. poprzez rekompensaty). W powyższej analizie eksperci CABP założyli, że ceny energii prądu dla odbiorców indywidualnych nie ulegną zmianie. Wsparciem dla scenariusza zakładającego stabilizację cen prądu dla gospodarstw domowych są zbliżające się wybory parlamentarne.

Proinflacyjny wpływ wzrost cen prądu, jak również wyższa od oczekiwań dynamika cen żywności we wrześniu sygnalizuje ryzyko w górę dla ścieżki inflacji CPI w kolejnych kwartałach.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.