09.08.2019/09:00

Rovita działa w nowym modelu biznesowym. Czy współpraca z PGD okaże się sukcesem?

II kw. 2019 był pierwszym, w którym Grupa Rovita funkcjonowała wg nowych zasad działania. Grupa zmieniła profil działalności z handlowego na usługowo-handlowy. Zgodnie z zawartą w dniu 1 kwietnia br. umową, Grupa Rovita świadczy usługi logistyczno-magazynowe i obsługi sprzedaży na rzecz Polską Grupą Drogeryjną. Czy wejście w kooperację z dystrybutorem było słusznym krokiem?

Przychody netto spółki Rovita ze sprzedaży w II połowie 2019 r. spadły w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego z 86,054 mln zł do 67,679 mln zł. W I kw. 2019 r. dystrybutor zanotował 21,217 mln zł przychodów, gdy rok wcześniej, w tym samym okresie spółka wygenerowała 40,871 mln zł. Warto jednak zauważyć, że II kw. br. firma poprawiła wyniki w porównaniu z rokiem poprzednim.

W II kw. oprócz rozwijania działalności usługowo-handlowej, Grupa Rovita koncentrowała się na rozwijaniu oferty marek własnych. W związku ze zmianą formy działalności, Grupa Rovita sprzedała większość towarów handlowych, a ze środków uzyskanych ze sprzedaży uregulowała większość swoich zobowiązań handlowych i całość zobowiązań wobec instytucji finansowych (kredyt i faktoring). Z należności handlowych grupa sukcesywnie dokonywała spłaty pozostałych zobowiązań.

Współpraca z PGD, podmiotem o silnej strukturze kapitałowej i dużych możliwościach finansowych, gwarantuje stabilność i ciągłość usługi serwisowej. 

Zmiana profilu działalności spowodowała brak porównywalności obrotów Grupy Rovita rok do roku, bowiem sprzedaż w pierwszym półroczu 2018 roku zawierała wyłącznie sprzedaż towarów, podobnie jak w pierwszym kwartale 2019 roku. Sprzedaż w drugim kwartale 2019 roku to sprzedaż z tytułu działalności usługowej Grupy Rovita. Zmiana profilu działalności spowodowała również zmiany w wysokości ponoszonych kosztów, głównie w obszarze usług obcych oraz zużyciu materiałów i energii oraz amortyzacji. Zmianie uległa struktura zatrudnienia, polegająca na wzmacnianiu obszarów sprzedażowego i zakupowego i optymalizacji działalności back office. Podjętych zostało szereg działań dostosowujących strukturę grupy do realizowanej działalności, co będzie skutkowało optymalizacją kosztów działalności w dalszych okresach. W związku z częściową spłatą zobowiązań finansowych, znacznemu zmniejszeniu uległy koszty finansowe. Półrocze Grupa Rovita zamyka zyskiem na poziomie brutto w wysokości ponad 180 tys. zł.

Zasygnalizowane powyżej zmiany istotnie wpłynęły również na pozycje bilansowe.  Suma bilansowa Grupy uległa zmniejszeniu z 41 mln zł do 8,6 mln zł rok do roku. Po stronie aktywów wartość zapasów uległa zmniejszeniu z 14,3 mln zł na 0,3 mln zł. Wartość należności krótko terminowych zmniejszyła się z 21,6 mln zł do 4 mln zł, przy czym blisko 3 mln zł stanowią należności bieżące od podmiotu dominującego związane z prowadzoną działalnością usługową. Zobowiązania handlowe krótkoterminowe zmniejszyły się z 30,7 mln zł do 2,8 mln zł. Grupa Rovita w całości spłaciła zobowiązania kredytowe, a głównym źródłem finansowania pozostają pożyczki od podmiotu powiązanego mające charakter długoterminowy.

Władze spółki Rovita wskazują, że zrealizowane wyniki pozwalają z optymizmem spoglądać na wyniki kolejnych okresów i potwierdzają słuszność podjętych strategicznych decyzji dotyczących działalności grupy.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.