08.04.2021/14:18

Rząd przyjął projekt noweli w sprawie uszczelnienia VAT w międzynarodowym e-handlu

Polska implementacja unijnych rozwiązań zawarta w pakiecie e-commerce, została dziś przyjęta przez Radę Ministrów. Celem pakietu jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE. 

Jak tłumaczy rząd, projekt ustawy "zawiera środki, które będą miały wpływ na handel elektroniczny od 1 lipca 2021 r. Środki te mają przede wszystkim na celu zwalczanie oszustw związanych z VAT i uszczelnienie poboru VAT w tym obszarze, a także wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w związku z prowadzeniem przez Internet transgranicznej sprzedaży towarów lub usług na rzecz konsumentów w UE".

Proponowane zmiany prawne to m.in. zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących tzw. sprzedaży wysyłkowej; zdefiniowanie pojęcia sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich; a także rozszerzenie i modyfikację procedury szczególnej MOSS, stosowanej obecnie do usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną na inne usługi świadczone na rzecz konsumentów, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, oraz dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy, poprzez stworzenie tzw. procedury szczególnej One Stop Shop (OSS).

Kolejne szukowane rozwiązanie zakłada nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej): sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro na rzecz unijnych konsumentów, lub dostawę towarów na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów.

Projekt przewiduje także rozszerzenie uproszczenia w postaci tzw. małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS - ta procedura umożliwia deklarowanie i rozliczanie VAT z tytułu określonych transakcji o charakterze transgranicznym w państwie członkowskim siedziby (identyfikacji) usługodawcy za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego, bez konieczności rejestrowania się i wykonywania tych obowiązków w kraju usługobiorcy) na sprzedaż na odległość  towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro na rzecz unijnych konsumentów (tzw. Importowy One Stop Shop – IOSS).

Nowelizacja wprowadzić ma również uproszczonej procedury rozliczania VAT (gdy nie stosuje się IOSS) z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. uregulowania szczególne), która będzie dostępna dla podmiotów zgłaszających towary organom celnym (operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe np. kurierów, operatorów pocztowych), zobligowanych do poboru podatku VAT od osób, dla których towary są przeznaczone i zapłaty tego podatku w deklaracji miesięcznej.

Inne proponowane rozwiązania to uchylenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro; wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w IOSS; a także nałożenie na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego dokonywanie na terytorium UE określonych dostaw towarów i świadczenie określonych usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) obowiązku prowadzenia i udostępniania na żądanie właściwemu organowi podatkowemu ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych ułatwianych transakcji i dokonujących je podmiotów.

Zdaniem polskiego rządu, wdrożenie takich rozwiązań ma się przyczynić do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze e-handlu z podmiotami z krajów trzecich, np. z Chin, a także do "pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów /usług w miejscu ich konsumpcji, co oznacza, że przychody z VAT zasilać będą budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru /usługi". Jednocześnie Ministerstwo Finansów deklaruje, że skutkiem będzie "zmniejszenie obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT w zakresie transgranicznego handlu elektronicznego".

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także