10.01.2018/11:36

Sejmowa komisja poparła senackie poprawki do nowelizacji ustawy alkoholowej

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowała we wtorek wszystkie (trzy) poprawki Senatu do nowelizacji tzw. ustawy alkoholowej. Już w środę wieczorem sprawozdanie komisji przedstawione zostanie na sali plenarnej Sejmu, a głosowanie nad finalnym kształtem nowelizacji ustawy odbędzie się w środę lub w czwartek.

Dwie poprawki do nowelizacji ustawy alkoholowej uchwalone przez Senat, a następnie zaopiniowane pozytywnie przez sejmową komisję, dotyczyły kwestii merytorycznych, a trzecia poprawka zmieniła termin wejścia w życie nowych przepisów.

Senat stanął na stanowisku, że sformułowanie "miejsca przeznaczone do spożywania alkoholu" zawarte w ustawie uchwalonej przez Sejm może budzić wątpliwości interpretacyjne. Wysoka izba postanowiła przesądzić, że zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym nie będzie dotyczył miejsc przeznaczonych do spożycia napojów alkoholowych na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Tym samym Senat zdecydował się powrócić do formuły zawartej w aktualnie obowiązującej ustawie.

Izba postanowiła ponadto uzupełnić regulację o przepis umożliwiający radzie gminy wprowadzenie, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, odstępstwa od generalnego zakazu spożywania alkoholu, jeżeli stwierdzi, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Trzecia kwestia, czyli zmiana vacatio legis, była konieczna w związku z tym, jak długo trwa procedura legislacyjna. Ustawa, zgodnie z jej treścią uchwaloną przez Sejm, miała wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Istniało ryzyko, że w sytuacji wprowadzania poprawek przez Senat (15 grudnia), Sejm nie zdąży się w ich temacie wypowiedzieć. Dodatkowo, zgodnie z prawem, prezydent Andrzej Duda powinien mieć 21 na zastanowienie się, czy złoży swój podpis pod ustawą.

- Senat zwraca uwagę, że ustawa wprowadza istotne modyfikacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, a w związku z tym okres vacatio legis powinien być wydłużony - czytamy w uchwale Senatu. Izba wyższa postanowiła zatem - w trzeciej poprawce - zmienić przepis ustalający, kiedy akt prawny wejdzie w życie. Nowy termin to dzień przypadający po 30 dniach od momentu ogłoszenia ustawy.

Przypomnijmy, że zgodnie z innymi przepisami nowelizacji ustawy alkoholowej, gminy już niebawem będą mogły wprowadzać zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano, a także bardziej ingerować w rozmieszczenie miejsc, w których sprzedaje się alkohol.

Zgodnie z nowymi przepisami radni będą mogli teraz wprowadzać limity na udzielanie koncesji na sprzedaż alkoholu, także w przypadku napojów poniżej 4,5% zawartości czystego alkoholu. Do tej pory takie prawo przysługiwało im tylko powyżej tego wskaźnika.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.