17.08.2016/15:49

Spożycie prywatne w Polsce mocno wzrośnie

Zdaniem ekspertów Credit Agricole Bank Polska przyspieszenie realnego funduszu płac i dalsze wypłaty z programu 500+ sprawią, że w III kw. br. konsumpcja prywatna wyraźnie przyspieszy.

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się w lipcu do 4,8% r/r wobec 5,3% w czerwcu, kształtując się powyżej naszej prognozy (4,5%) równej konsensusowi rynkowemu. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w lipcu o 5,8% r/r wobec 6,1% w czerwcu. Obniżenie tempa wzrostu wynagrodzeń wynikało w znacznym stopniu z ustąpienia efektu niskiej bazy sprzed roku m.in. w kategorii "produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej”, związanego z przesunięciem wypłat zmiennych składników wynagrodzenia. W kierunku zmniejszenia dynamiki wynagrodzeń pomiędzy czerwcem a lipcem oddziaływała również niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w czerwcu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2015 r., podczas gdy w lipcu br. była ona o 2 niższa niż przed rokiem), obniżająca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

Utrzymująca się wysoka dynamika wynagrodzeń wskazuje w naszej ocenie na narastanie presji płacowej związanej z poprawą sytuacji na rynku pracy i zwiększającą się barierą w postaci trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. W efekcie oczekujemy, że w kolejnych miesiącach roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw będzie się kształtować na poziomie powyżej 4,0%, co będzie spójne z jej krótkookresowym trendem. Silny popyt na pracę w przetwórstwie wspiera wzrost zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o 9,0 tys. m/m wobec wzrostu o 19,1 tys. w czerwcu. Naszym zdaniem głównym czynnikiem wzrostu zatrudnienia w lipcu był utrzymujący się silny popyt na pracę w przetwórstwie przemysłowym. Był on sygnalizowany przez wyniki badań koniunktury, zgodnie z którymi składowa zatrudnienia indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększyła się w lipcu do 53,2 pkt. wobec 52,8 pkt. w czerwcu. Roczna dynamika zatrudnienia wzrosła w lipcu do 3,2% wobec 3,1% w czerwcu, co jest jej najwyższym poziomem od lipca 2011 r.

Oczekujemy, że z powodu narastających problemów ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników roczna dynamika zatrudnienia osiągnie lokalne maksimum w III kw., a począwszy od IV kw. zacznie się stopniowo obniżać. Wsparciem dla naszej prognozy jest obserwowana od maja br. stabilizacja stopy bezrobocia oczyszczonej z wpływu czynników sezonowych na poziomie ok. 9,1%-9,2%. Sygnalizuje to, że rynek pracy jest bardzo blisko stanu równowagi.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.