27.07.2017/10:43

Sukcesja w handlu. Będzie łatwiej przekazywać sklepy dzieciom?

Rozpoczął się proces konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o sukcesji dla firm. To ustawa z pakietu „100 zmian dla firm”. Pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie przedsiębiorców prowadzących. Nowela wprowadza zmiany do 20-stu istniejących ustaw – relacjonuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Podstawowym celem regulacji jest zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, przy uwzględnieniu, że przedsiębiorstwo należy postrzegać jako dobro prawne, mające nie tylko wartość majątkową i gospodarczą, ale także społeczną. Pośrednim celem regulacji jest wzmocnienie ochrony praw osób trzecich związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim pracowników, kontrahentów i podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą – tak propozycję zmian zdefiniowali autorzy noweli.

Służyć temu ma wprowadzenie do porządku prawnego instytucji zarządcy sukcesyjnego, który będzie mógł zarządzać wyodrębnioną częścią spadku stanowiącą przedsiębiorstwo w imieniu własnym, lecz na rachunek spadkobierców (zastępstwo pośrednie). Będzie umocowany do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zwanego w okresie przejściowym „przedsiębiorstwem w spadku”. Instytucja ta będzie również stosowana do wspólników spółek cywilnych, będących osobami fizycznymi. Dla wspólników możliwe będzie również zastosowanie instytucji zarządcy sukcesyjnego, w celu ułatwienia sukcesji i kontynuacji działalności po śmierci wspólnika.

Zarządca sukcesyjny będzie miał obowiązek zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej zasadniczo aż do momentu dokonania działu spadku albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z innych przyczyn.

Nowelizacja zakłada zmiany w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Wprowadzone zostaną regulacje dotyczące zarządcy sukcesyjnego – reguły jego powoływania i odwoływania oraz wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, a także szczegółowe zasady jego funkcjonowania, obowiązki i zakres odpowiedzialności.

W zakresie prawa administracyjnego przewiduje się wprowadzenie możliwości wstąpienia następców prawnych przedsiębiorcy (osoby fizycznej) w prawa i obowiązki administracyjne związane z działalnością gospodarczą wynikające m.in. z koncesji, licencji i innych decyzji związanych z przedsiębiorstwem albo ich tymczasowego wykonywania przez zarządcę sukcesyjnego. Możliwe też będzie dalsze korzystanie przez następców prawnych z przyznanej zmarłemu przedsiębiorcy pomocy publicznej oraz ubieganie się o inne ulgi związane ze zdarzeniami mającymi miejsce po śmierci przedsiębiorcy.

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wprowadzone zostaną regulacje umożliwiające zachowanie ciągłości pracy i praw osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie w spadku.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.