03.01.2019/13:57

Ważne zmiany w PIT od 2019 r., dotyczące m.in. płatników PIT

Pod koniec 2018 r. Prezydent podpisał szereg ustaw wprowadzających zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieniają się m.in. obowiązki płatnika PIT – alert podatkowy Deloitte.

Nowe przepisy przewidują skrócenie o jeden miesiąc (z końca lutego na koniec stycznia) terminu sporządzenia i przekazania do urzędów skarbowych rocznych informacji podatkowych np. PIT-8C, PIT-11. Jednocześnie termin przekazania informacji podatnikom pozostaje bez zmian (tj. do końca lutego roku następującego po roku podatkowym). Informacje te mają być składane urzędom wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodatkowo – w drodze rozporządzenia – zmianie ulega zakres dochodów wykazywanych w PIT-11 i PIT-8C.

Nie mniej istotna dla płatników będzie zmiana w zakresie naliczania zaliczek na podatek. Jak zakłada nowelizacja, w miesiącu, w którym dochód podatnika od początku roku podatkowego w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł), zaliczka na podatek powinna zostać obliczona z zastosowaniem dwóch stawek podatkowych: 18 proc. od części dochodu poniżej progu 85.528 zł i 32 proc. od nadwyżki dochodu ponad tę kwotę.

Zmiana ta ma zasadniczy charakter, ponieważ do tej pory stawka podatku 32 proc. była stosowana dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył próg podatkowy, co często mogło skutkować powstaniem niedopłaty podatku w zeznaniu rocznym. Ustawodawca daje płatnikom czas na przygotowanie systemów płacowych, ponieważ wejście w życie tej zmiany zostało odroczone do 2020 r.

Źródło: alert podatkowy Deloitte

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.