04.11.2021/07:19

Arla Foods przyspiesza na drodze ku mleczarstwu bezemisyjnemu

Firma Arla Foods, wraz z niemal 10 tys. farmerów będących jej właścicielami, ma zamiar w ciągu najbliższych 10 lat zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 30% w przeliczeniu na kilogram mleka, a do roku 2050 ograniczyć ją do zera. Te bardzo ambitne cele wyznaczone zostały po to, by przyspieszyć przejście na zrównoważoną produkcję mleczarską.

Arla Foods stawia sobie ambitne cele w dziedzinie ochrony środowiska. Do 2050 roku ma stać się firmą, która produkuje mleko przy zerowej emisji dwutlenku węgla (materiały prasowe)

Arla to spółdzielnia mleczarska, której właścicielami jest ponad 9,7 tys. rolników. Mieszkają oni w siedmiu krajach Europy: Danii, Szwecji, Wielkiej Brytania, Niemczech, Niderlandach, Belgii oraz Luksemburgu. Rolnicy dzielą się po równo zyskami uzyskanymi z każdego litra mleka dostarczanego do firmy Arla. Wracają do nich także wszystkie zyski ze sprzedaży produktów gotowych. Spółdzielcze korzenie firmy sięgają lat 80. XIX wieku, a jej struktura promuje współdziałanie na rzecz tworzenia zrównoważonej przyszłości przemysłu mleczarskiego w perspektywie długoterminowej.

Dzięki nowym, ambitnym celom w dziedzinie ochrony klimatu, które mają zostać zrealizowane do roku 2050, firma Arla podejmuje kolejne wielkie kroki na drodze do zrównoważonej produkcji mleka i mleczarstwa o zerowej emisji dwutlenku węgla. 
Idea zrównoważonego rozwoju zapewniającego wypracowanie modelu mleczarstwa bezemisyjnego (ang. carbon net zero dairy), funkcjonuje w Arla Foods od 1990 roku. Na przestrzeni lat 1990–2015 firma zredukowała emisję CO2 wytwarzanego przy produkcji 1 kg mleka o 24%, jednocześnie stawiając dziś przed sobą wyzwanie wyraźnego przyspieszenia w kwestii dalszego jej zmniejszania.

Dwa programy, jeden cel

W organizacji funkcjonują dwa duże programy poświęcone agendzie zrównoważonego rozwoju – Arlagården oraz Climate Checks. Z jednej strony zarysowane są w nich: strategia, główne filary działania oraz obszary koncentracji na drodze ku mleczarstwu bezemisyjnemu; z drugiej zaś narzędzia do codziennej, jak też cyklicznej kontroli działań na farmie, pozwalające mierzyć tempo zbliżania się do realizacji założonych celów.

Strategia zrównoważonego rozwoju w firmie Arla Foods obejmuje zasadniczo dwa obszary.
Obszar pierwszy – SILNIEJSZA PLANETA – zakłada podejmowanie działań wspierających naszą planetę przez poprawę stanu środowiska naturalnego z myślą o przyszłych pokoleniach;
Obszar drugi – SILNIEJSI LUDZIE – obejmuje pomaganie ludziom i całym społecznościom oraz stwarzanie im odpowiednich warunków przez zwiększanie dostępu do zdrowego żywienia na bazie produktów mlecznych i popularyzację dobrych nawyków żywieniowych.

Strategia ta jest realizowana przez osiem strumieni roboczych:
1. Gospodarstwo – motywowanie i edukowanie farmerów Arla w zakresie bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych.
2. Działalność operacyjna – optymalizacja zużycia energii i zwiększanie udziału energii odnawialnej.
3. Logistyka – optymalizacja tras, wprowadzanie paliw alternatywnych oraz pilotażowe programy transportu z wykorzystaniem ciężarówek przyszłości.
4. Opakowania – optymalizacja rodzajów opakowań celem zmniejszenia ich wpływu na klimat i zwiększenia możliwości recyklingu.
5. Marnotrawienie żywności – ograniczenie ilości odpadów wewnętrznych i pomoc konsumentom w ograniczaniu ilości odpadów w ich domach.
6. Zdrowie – wspieranie konsumentów w wyborze zdrowej i zrównoważonej diety.
7. Inspiracja – wspieranie konsumentów w umacnianiu zdrowych nawyków żywieniowych.
8. Rozwój mleczarstwa międzynarodowego – wspieranie rozwoju lokalnej produkcji mleczarskiej na rynkach międzynarodowych.

Omawiana strategia obejmuje zatem cały łańcuch wartości, od krowy do konsumenta, i odnosi się do następujących obszarów: klimat, powietrze, woda i przyroda. Głównym jej celem jest zmniejszenie do 2030 roku całkowitej emisji CO2 przez firmę Arla o 30% w przeliczeniu na kilogram mleka oraz dążenie do uzyskania zerowej emisji dwutlenku węgla do roku 2050.

Farmerzy to podstawa

– Dzięki nieustannemu zaangażowaniu naszych farmerów jesteśmy w stanie podtrzymywać wśród ludzi wysoki poziom zaufania do nabiału jako elementu zdrowej i zrównoważonej diety przyszłości. Nabiał jest spożywany na całym świecie i odgrywa ważną rolę w odżywianiu rosnącej liczby ludności świata – od codziennej szklanki świeżego mleka w szkole po zaawansowane białka serwatkowe stosowane w zoptymalizowanym żywieniu medycznym – mówi Peder Tuborgh, prezes Arla Foods.
To właśnie na farmerach, a dokładniej na prowadzonych przez nich gospodarstwach firma koncentruje się, by przyspieszyć przejście na zrównoważoną produkcję mleczarską. 

Program Arlagården pomaga zarówno całej organizacji, jak i poszczególnym rolnikom systematycznie mierzyć i porównywać wyniki, jakie osiągają ich gospodarstwa. Jak dotąd farmerzy Arla rejestrują co kwartał w systemie dane na temat 96% puli mleka przetwarzanego przez firmę – są to dane dotyczące m.in. stada, z którego pochodzą krowy, systemu udojowego, rodzaju paszy, sposobu wypasu i użytkowania ziemi czy wreszcie dobrostanu zwierząt. W ten sposób powstaje jeden z największych w Europie zbiorów danych porównawczych pochodzących z gospodarstw mlecznych.
– Kolejnym krokiem jest uwzględnienie parametrów, które wskażą wpływ danego gospodarstwa na klimat i środowisko. Da nam to możliwość sprawdzenia, w których obszarach dysponujemy największym potencjałem oraz wskazania gospodarstw stosujących najlepsze praktyki, z których będziemy mogli brać przykład w ramach całej naszej spółdzielni – wyjaśnia Jan Toft Nørgaard, członek zarządu Arla Foods.

Od 1990 roku rolnicy będący członkami i właścicielami spółdzielni zmniejszyli poziom emisji w przeliczeniu na kilogram mleka o 24%. Redukcja poziomu emisji CO2 związanej z działalnością firmy, w tym pakowania i transportu, wyniosła 22% od 2005 roku – mimo że zapotrzebowania na mleko w przedsiębiorstwie wzrosło od tego czasu o ponad 40%.
– Farmerzy Arla są doskonałymi i postępowymi zarządcami gospodarstw, a firma będzie ich wspierać w jak największym stopniu dzięki narzędziom, nowym technologiom i wiedzy pochodzącej od naukowców i ekspertów – podkreśla Peder Tuborgh. – Jako firma przyspieszamy także transformację w kierunku bardziej zrównoważonych działań operacyjnych z wykorzystaniem paliw niekopalnych, energii odnawialnej, zrównoważonych opakowań i mniejszej ilości odpadów, podejmując szereg nowych inicjatyw, które będziemy rozwijać w kolejnych latach – dodaje.

Według najnowszej analizy przygotowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), światowa produkcja mleka staje się coraz wydajniejsza i bardziej zrównoważona, a światowa średnia emisja wynosi obecnie 2,5 kg CO2 w przeliczeniu na kilogram mleka. Farmerzy Arla mają swój udział w tym wyniku, osiągając średnią intensywność emisji na poziomie 1,15 kg CO2 na kilogram mleka, co stanowi około połowy średniej krajowej.

Średnia emisja dwutlenku węgla powstającego przy produkcji mleka jest na farmach rolników z firmy Arla o ponad połowę niższa od światowej (materiały prasowe)

 

Dodaj komentarz

3 komentarze

  • Sz 30.11.2021

    Jest bardzo wiele na temat dobrostanu krów - polecam poczytać na stronie Arli - https://www.arlafoods.co.uk/about-arla/our-farmer-promise/the-welfare-of-our-cows-is-the-key-to-our-success/

  • 2050 - cud biologiczny. 09.11.2021

    I wtedy krowy przestaną oddychać i puszczać bąki.

  • Weganka 04.11.2021

    Bardzo dobra inicjatywa, szkoda tylko, że nie ma nic na temat dobrostanu krów mlecznych..., choć może nie jestem do końca poinformowana...

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także