12.04.2017/11:23

Auchan czysty! Kontrole inspekcji pracy nie wykazały nieprawidłowości w sklepach sieci

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrole w centrali, sklepach i centrach dystrybucyjnych należących do Auchan Polska ws. zmuszania pracowników do składania oświadczeń, w celu korzystania ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o pobieraniu świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500plus pod groźbą zwolnienia z pracy. Wizyty inspektorów pracy w biurach i sklepach francuskiej sieci jest pokazały, że Auchan został oskarżony bezpodstawnie.

Na wniosek Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, jak również na skutek sygnałów medialnych w sprawie zmuszania pracowników do składania oświadczeń, w celu korzystania ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o pobieraniu świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500plus pod groźbą zwolnienia z pracy, inspektorzy pracy przeprowadzili czynności kontrolne w Centrali, centrach dystrybucyjnych oraz sklepach należących do sieci Auchan Polska. Dodatkowo kontroli poddano 10 sklepów prowadzących działalność pod szyldem Auchan, należących do spółki AREL.
W trakcie kontroli inspektorzy sprawdzali:

  1. Procedurę odbierania oświadczeń od osób uprawnionych do korzystania z funduszu (zarówno co do określonego regulaminem zakresu zbieranych danych, jak i trybu ich pozyskiwania).
  2. Czy oświadczenia składane są dobrowolnie i wyłącznie przez osoby ubiegające się o świadczenia.
  3. Czy zbierane są dane dotyczące pobierania przez pracowników świadczenia 500+, czy też pracownik jest zobligowany wyłącznie do wykazania kwoty świadczenia w oświadczeniu o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

Inspektorzy pracy odebrali pisemne oświadczenia od dyrektorów hipermarketów, senior managerów i pracowników działu zasobów ludzkich oraz pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń funduszu, w tym tych, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczeń. Dodatkowo pozyskiwali wyjaśnienia podczas spotkań z przedstawicielami organizacji związkowych i Komisji Socjalnych, jak również oceniali wnioski złożone przez osoby ubiegające się o świadczenia.

Kontrola wykazała, że wszystkie oświadczenia dla celów przyznania świadczeń z funduszu składane były dobrowolnie i wyłącznie przez osoby ubiegające się o świadczenia. Nie ujawniono ani jednego przypadku wymuszenia złożenia oświadczenia pod groźbą zwolnienia z pracy.

W żadnej z kontrolowanych placówek nie były zbierane dane o fakcie pobierania świadczenia wychowawczego. Natomiast w 3 hipermarketach pracownicy byli ustnie lub poprzez plakaty informowani o konieczności wliczenia otrzymywanego świadczenia wychowawczego do kwoty dochodu stanowiącego podstawę przyznawania świadczeń. Jednakże nawet w tych przypadkach pracownicy nie byli proszeni o dodatkowe dokumenty, a pracodawca nie weryfikował złożonych oświadczeń.

Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie skierował do prezesa zarządu Auchan Polska pismo podsumowujące wyniki przeprowadzonych kontroli. Wskazał na rozbieżności w zakresie ustalania dochodu stanowiącego podstawę przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Za konieczne uznał podjęcie działań systemowych na poziomie centralnym celem ich usunięcia. Działania te powinny w szczególności polegać na wypracowaniu, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, jednolitego sposobu
ustalania dochodu.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.