09.02.2016/10:58

Branża FMCG wydaje coraz więcej na reklamę - raport

Sektor FMCG zakończył 2015 rok z wynikiem ponad miliarda złotych wydanych na reklamę - wynika z raportu opracowanego przez Codemedia.

Znaczny wzrost w porównaniu do lat poprzednich świadczy o umacnianiu się rynku po kryzysie (ostatni raz branża przekroczyła miliard złotych w 2010 roku). W ostatnim kwartale poprzedniego roku sektor przeznaczył na promocję ponad 316 milionów złotych, czyli o niemal 52 mln zł więcej niż w czwartym kwartale 2014.

Obserwacja wydatków w ostatnich kilku latach potwierdza utrzymanie reklamowej sezonowości rocznej branży – budżety w pierwszym i trzecim kwartale są znacznie niższe od tych zainwestowanych w drugim i czwartym kwartale. W poprzednich latach najwyższe wydatki notowano w kwartale dru gim, natomiast w 2015 roku to Q4 był liderem kategorii, notując najwyższe wydatki na promocję. Cały rynek FMCG w IV kwartale 2015 rósł o 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Podmioty i kategorie, które dotrzymały tego tempa wzrostu nie straciły swoich udziałów w inwestycjach reklamowych (SOS [ proc.]).

Pod kątem mediów, w jakich pojawiają się reklamy produktów branży FMCG niepodzielnie rządzi telewizja. W ostatnim kwartale 2015 pochłonęła ponad 216 mln złotych, zajmując tym samym 68 proc.
wszystkich wydatków.

Najwyższe budżety na promocję w czwartym kwartale 2015 roku przeznaczyli producenci słodyczy, wydając ponad 80 mln złotych, co w ujęciu rok do roku dało wzrost aż o 7 proc. (chociaż udział tej kategorii ze względu na dynamiczniejsze wydatki innych sektorów zmalał do 25 proc.). Kategoria osiągnęła także najwyższy wynik w ujęciu całorocznym. W roku 2015 nakłady na reklamę słodyczy wyniosły ponad 262 mln złotych, stanowiąc 25 proc. wszystkich wydatków i notując wzrost o 4 proc. w stosunku do całego roku 2014.Producenci produktów zbożowych, przetworów i przypraw utrzymali swój udział w inwestycjach mediowych na poziomie 16 proc. dzięki blisko 25 proc. wzrostowi inwestycji mediowych kwartał IV’14 do kwartału IV’15. Wydatki tego sektora w ostatnim kwartale roku 2015 wyniosły 51 mln złotych.

Największy wzrost w ujęciu kwartalnym odnotował sektor produktów mlecznych osiągając 11 proc. udziału (wzrost o 3 punkty procentowe) za przyczyną 64 proc. wzrostu inwestycji mediowych. Producenci produktów mlecznych, w omawianym okresie ulokowali ponad 34,5 mln złotych na promocję produktów.

Podobny udział uzyskała branża alkoholowa, jednak nie zmienił się on w stosunku do kwartału IV poprzedniego roku (wzrost inwestycji na poziomie 21 proc.). Reklamy alkoholi pochłonęły niemal 33,7 mln.

Jedyny spadek w porównaniu do czwartego kwartału 2015 i 2014 roku zaliczyła kategoria żywności dla dzieci, na poziomie -10 proc.Wydatki w ostatnim kwartale wyniosły nieco ponad 9 mln złotych i stanowiły 3 proc. całości. W ujęciu pełnego roku 2014 do 2015 kategoria ta zanotowała spadek o 8,5 proc.W ujęciu całorocznym, wydatki reklamowe całego sektora FMCG wzrosły o 8 proc. Najwyższymi wzrostami charakteryzowały się kategorie produktów mlecznych (wzrost o 22 proc.) oraz produktów zbożowych, przetworów i przypraw (19 proc.). Ich producenci wydali w 2015 roku ponad 97 mln zł, czyli 9 proc. wydatków.

Pod względem kanałów mediowych, w których producenci z branży FMCG lokują swoje budżety reklamowe, czwarty kwartał 2015 roku nie przyniósł zaskoczenia – prym stale wiedzie reklama telewizyjna, która w tym okresie zagarnęła 68 proc. mediowych funduszy. Producenci wydali ponad 216 mln złotych, notując wzrost na poziomie 16 proc. w porównaniu do Q4 2014. Jednakże ze względu na dynamikę całego rynku na poziomie 20 proc. udziały TV w IV kwartale 2015 się zmniejszyły o 2 punkty procentowe.

Drugim kanałem z największymi wydatkami na promocję branży FMCG były kina. Inwestycje w reklamę kinową wyniosły ponad 38,5 mln złotych, co stanowiło 12 proc. budżetów mediowych w ogóle (wzrost udziału o 3 p.p.). Wzrost inwestycji w reklamę kinową w porównaniu z ostatnim kwartałem 2014 roku sięgnął 65 proc.

Na podium znalazła się jeszcze reklama magazynowa, z budżetami rzędu ponad 27,8 mln złotych, co stanowiło 9 proc. wydatków we wszystkich kategoriach i wzrostem na poziomie 20 proc. rok do roku w ujęciu kwartalnym (czyli na poziomie całego rynku).Największe cięcia budżetów mediowych w sektorze FMCG dotknęły reklamy w Internecie, której udział spadł z 4,6 proc. w Q4 2014 do 2,6 proc. w Q4 2015 (spadek inwestycji o -31 proc. do poziomu 8,3 mln zł). Podobny spadek odnotowała reklama drukowana w dziennikach (o -31 proc. do poziomu 1,2 mln zł) osiągając zaledwie 0,4 proc. udziału w wydatkach (SOS).

W ujęciu rocznym, najwyższe przypadają reklamie telewizyjnej. W roku 2015 promocja produktów FMCG w pasmach telewizyjnych przyciągnęła budżety za ponad 700 mln złotych, co stanowiło 69 proc. wszystkich budżetów reklamowych. Medium zaliczyło 4 proc. wzrost w stosunku do roku 2014. Pozornie niewielki przyrost to jednak znacząca kwota w wysokości ponad 27 mln złotych.

Branża FMCG najmniejsze kwoty przeznaczyła w całym poprzednim roku na reklamę radiową i w gazetach, które zajęłyodpowiednio 2 i niecały 1 proc. wszystkich wydatków. Warto także zaznaczyć niski poziom udziału promocji w internecie (około 4 proc. udziału), w którym to inwestycje dodatkowo obniżyły się w ostatnim kwartale. Podobnie jak w ujęciu kwartalnym, w porównaniu rocznym największe spadki przypadły budżetom na promocję w gazetach (o 26 proc.) oraz w internecie (o 19 proc.).

W porównaniu całego roku 2015 i 2014 największą dynamikę wzrostu inwestycji odnotowała reklama kinowa (+40 proc.) oraz reklama w magazynach (+35 proc.). Producenci branży FMCG wydali na te kanały odpowiednio ponad 94 i 89 milionów złotych.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.