08.05.2013/16:34

Co grozi za niewydanie paragonu?

Nic nie zwalnia handlowca z obowiązku wydania klientowi dowodu zakupu, jakim jest paragon. Przedsiębiorcy, którzy notorycznie tego nie robią, ryzykują. Urzędnicy skarbówki, w okresie kryzysu szczególnie mocno pilnujący należnych wpływów do budżetu, uważnie patrzą na ręce tym, którzy prowadzą sprzedaż ewidencjonowaną.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że nadal spora część handlowców – umyślnie bądź przez niedbałość – nie wydaje klientom paragonów. A przecież „rachunek”, jak to potocznie określamy, jest nie tylko dowodem na to, że sprzedawca rejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej, a co za tym idzie odprowadza należne podatki, ale stanowi też dla klienta dowód zakupu. To m.in. na podstawie paragonu możemy reklamować towary lub usługi, jeśli są niezgodne z umową. Handlowcy powinni zatem pamiętać, że klient, który wyszedł bez „kwitka”, może zgłosić ten fakt do urzędu kontroli skarbowej i coraz częściej tak właśnie się dzieje. Świadomość konsumentów rośnie, m.in. dzięki prowadzonej od dziewięciu lat akcji „Nie bądź jeleń, weź paragon”.

Z symulacji resortu finansów wynika, że gdyby wszyscy przedsiębiorcy byli uczciwymi podatnikami, to do budżetu wpłynęłoby dodatkowo 50 mld zł. Nie dziwi zatem zaostrzenie kursu i zmiany wprowadzone w nowym rozporządzeniu dotyczącym kas fiskalnych (DzU z 15 marca 2013 poz. 363.). Przypomnijmy, że wprowadziło ono obowiązek ewidencjonowania każdej sprzedaży, w tym każdej należności (całości lub części zapłaty) otrzymanej nawet przed dokonaniem transakcji. Wydanie paragonu musi nastąpić w chwili otrzymania należności, niezależnie od tego czy klient sobie tego życzy, czy nie.

Sankcje karne

Podstawą odpowiedzialności jest kodeks karny skarbowy (kks), który w art. 62 stanowi, że: „kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych”. Tej samej karze podlega ten, kto „wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury, rachunku bądź dowodu zakupu towarów – jak i ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

Zgodnie z art. 23 kks, wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. W analizowanym przypadku, za niewydanie paragonu lub sprzedaż poza kasą, maksymalną karą jest 180 stawek dziennych. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka ta nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej czterystukrotności. Od stycznia 2013 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1600 zł brutto.

Pamiętajmy, że, w zależności od okoliczności sprawy, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub ją zaostrzyć. Nadzwyczajne obostrzenie kary, zgodnie z art. 37 kks, sąd stosuje m.in. w sytuacji kiedy sprawca:

- popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości, albo popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, a wartość przedmiotu czynu zabronionego jest duża;
- uczynił z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu;
- popełnia dwa lub więcej przestępstw skarbowych, zanim zapadł pierwszy wyrok (także nieprawomocny), co do któregokolwiek z nich i każdy z tych czynów wyczerpuje znamiona przestępstwa skarbowego, a odstępy czasu pomiędzy nimi są krótkie;
- przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia doprowadza inną osobę do popełnienia czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe (np. właściciel sklepu żąda, by sprzedawczyni nie nabijała transakcji na kasę i nie wydawała paragonów).

W przypadku umyślnego, stałego niewydawania paragonów o dużej wartości, nadzwyczajnie obostrzona kara to więzienie, co nie wyklucza wymierzenia również grzywny pieniężnej.

Należy mieć na uwadze to, że w przypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary z art. 37 kks nie jest możliwe warunkowe umorzenie postępowania karnego, chyba że sprawca przestępstwa skarbowego, które uszczupliło należny podatek, dokonał wpłaty wymaganej należności przed zamknięciem przewodu sądowego w pierwszej instancji.

Ustanie karalności

Zgodnie z art. 44 kks karalność przestępstwa ustaje po pięciu latach od jego popełnienia oraz gdy należność się przedawniła. Bieg przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności – chyba że dokonanie przestępstwa skarbowego zależy od nastąpienia określonego w kodeksie skutku – wówczas bieg przedawnienia rozpoczyna się w momencie, gdy skutek nastąpił.

Grzywna

Powołany art. 62 kks w § 5 w przypadku czynów mniejszej wagi przewiduje karę grzywny za wykroczenia skarbowe, czyli jeśli niewydanie paragonu miało charakter incydentalny, było nieumyślne i nie dotyczyło towarów o dużej wartości (przekraczającej pięćsetkrotność minimalnego wynagrodzenia). Wówczas sąd powinien takie działanie zakwalifikować nie jako przestępstwo, ale jako wykroczenie skarbowe. Co za tym idzie, jego karalność będzie zdecydowanie łagodniejsza, ponieważ – z godnie z art.47 kks – karą za wykroczenia skarbowe jest grzywna określona kwotowo, wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, zaś wyrokiem nakazowym – dziesięciokrotnej wysokości. Wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

Zgodnie z art. 51 kks po roku od niewydania konsumentowi paragonu przedsiębiorcy przestaje grozić kara skarbowa. W przypadku mandatu karnego, po roku od jego uiszczenia, ściągnięcia grzywny (lub przedawnienia się jej wykonania) zdarzenie uznaje się za niebyłe.

Wiadomości Handlowe, Nr 5 (125) Maj 2013

Dodaj komentarz

30 komentarzy

 • Anna 03.12.2020

  Dobry wieczór! Mam pytanie jak wygląda sytuacja gdy, że kierownik zmiany nakazuje nie nabijać rzeczy małych na paragon tylko spisywać na kartkę i na koniec dnia nabić wszystko na jeden. Już tłumaczę dlatego to robi, ponieważ góra rozlicza go nie za utarg, a za ilość sztuk na paragonie, stąd nie nabija na kasę pojedynczych rzeczy tylko zapisuję na kartkę i robi to na koniec dnia, w dodam że kierownik wydaje odgórne polecenie pracownika ze maja w ten sam sposób postępować

 • Anna 24.11.2020

  Usługodawca odmowił mi wystawienia rachunku twierdząc, że wystawia tylko na firmy. Poprosiłam US w Tychach o pomoc ( kwota usługi 370 zł) - gdzie pani poinformowała mnie, że ONI SIE TYM NIE ZAJMUJĄ!

 • Ludwik 13.10.2020

  Totalna bzdura!, nie wydaja lekarze , mechanicy itp. na tym polega PRL-2!!!

 • Kasjusz fisiusz 24.06.2018

  O co chodzi że ktoś nie ma kasy ? Jeśli dochód nie przekroczy 20 tys zł w ciągu roku nie musi mieć kasy fiskalnej !

 • Ireq 14.05.2018

  Co z drukarniami? Dziś w Bytomiu zapłaciłem 12 złotych i wyszedłem bez kwitka. Nie dość ,że wydruk źle wykonany to brak podstaw do reklamacji.

 • Klient restauracja Człuchów 31.12.2017

  W restauracji za Człuchów w kasie, po lewej stronie przy wejściu, od ponad 10 lat wszystko jest nabijane na małej kasie, paragony nie fiskalne, tak jest na okrągło, może ktoś powie dlaczego tam skarbowka nie zajezdza. Na drugiej kasie w głębi jest ok. Co zrobić z tą sprawą by nie okradli państwa polskiego w tak bezczelny sposób. Nie będę używał nazwy tej restauracji, ale jest bardzo znana.

 • tomasz 21.06.2017

  Witam skorzystalem z usługi stomatologicznej i nie poprosilem o paragon i tez nie zaproponowaniu mi paragonu. Czy mam mozliwosc w takiej sytuacji otrzymania paragonu kilka trygodni po wizycie?

 • GOŚ 12.03.2017

  A taka jedna, co prowadzi sklep rybny w grodzisku maz nie wydaje paragonu ,bo wogle nie widać tam kasy fiskalnej.Jak ona funkcjonuje?Grodzisk to małe miasto i tylko jeden rybny jest,więc nie wierzę że żaden urzędnik tam nie kupował.To może ktoś mi powie o co chodzi?

 • GOŚ 12.03.2017

  A taka jedna, co prowadzi sklep rybny w grodzisku maz nie wydaje paragonu ,bo wogle nie widać tam kasy fiskalnej.Jak ona funkcjonuje?Grodzisk to małe miasto i tylko jeden rybny jest,więc nie wierzę że żaden urzędnik tam nie kupował.To może ktoś mi powie o co chodzi?

 • GOŚ 12.03.2017

  A taka jedna, co prowadzi sklep rybny w grodzisku maz nie wydaje paragonu ,bo wogle nie widać tam kasy fiskalnej.Jak ona funkcjonuje?Grodzisk to małe miasto i tylko jeden rybny jest,więc nie wierzę że żaden urzędnik tam nie kupował.To może ktoś mi powie o co chodzi?

 • anka 06.03.2017

  a co z kartowiczami? według przepisów mają oni obowiązek wydawać rachunek na żądanie klienta, bo właściwie im do niczego nie jest potrzebny. Dlaczego więc kontrolerzy wystawiają mandaty np. fryzjerom, którzy są na karcie ?

 • fikolek 18.02.2017

  Artykuł bardzo mi pomógł. W tym tygodniu odebrałam kilka paczek poprzez kurierów. Tylko w paczce przesłanej mi z Hurtowni Kosmetycznej w Warszawie, ul.Bohaterów Warszawy47, nie było paragonu. Kurier pobrał ode mnie 1257,12 zł. W rozmowie telefonicznej pani powiedziała mi, że paragonu mi nie da.

 • Co grozi za niewydanie paragonu? 22.06.2016

  Śmierć!

 • wip 28.05.2016

  byłem u fryzjera w Szczecinku przez 40 min. oczekiwania pani ostrzygła ok. 10 osób i dla żadnego nie wystawiła paragonu . Dziennie jest to ok.1000 zł na czysto .To jest biznes!!!!

 • gabriel 29.11.2015

  jest coś takiego jak opłata targowa i to jest ten podatek od drobnych sprzedawców.

 • Kris 12.11.2015

  Robie zakupy na bazarach ,sa to. warzywa i ciuchy. Fiskusa brak. Czy to zgodne z prawem ? Cos mi s mierdzi.................

 • Wiki 08.11.2015

  Nie napisała że ta pirogarnia jest w mieście Szczecin

 • Wiki 08.11.2015

  Dlaczego na rynku Manhattan w pierogarni Paweł i Gaweł nie są wydawane paragony. Na zwrócenie sprzedawczyni uwagi odpowiedziała że nie maja kasy fiskalnej a ta co jest nie wydaje paragonow. Dziwne jest to bo ruch jest tam i to bardzo duży więc utargi maja dość spore chyba że nie wykazują prawdziwych więc mógłby się tym zainteresować Urząd Skarbowyo bo coś tu jest nie tak.

 • ANNA 29.07.2015

  DWA DNI TEMU ROBILAM ZAKUPY W APTECE (DEZODORANT Z PROMOCJI 15ZŁ) ZAPŁACILAM ZBLIZENIOWO KARTĄ. PANI ZAPAKOWAŁA MI, JAK MYSLAŁAM WSZYSTKO ŁACZNIE Z PARAGONEM DO REKLAMÓWKI. W DOMU OKAZAŁO SIĘ ZE PARAGONU BRAK. SPRAWDZIŁAM WIEC DZISIAJ STAN SWOJEGO KONTA CZY OPŁATA ZOSTAŁA POBRANA. I OKAZALO SIĘ ZE OWSZEM TYLKO W WYSOKOSCI 22 ZŁ. ZASTANAWIAM SIE TERAZ CZY ISC I GRZECZNIE POPROSIC O ODNALEZIENIE PARAGONU Z DN 27.07 Z GODZ 18.37 CZY AWANTUROWAC SIE.

 • mała 07.05.2015

  można było sprawdzić czy wydała paragon. wystarczyłoby pokazać pasek, który jest w kasie ;)

 • asia 19.02.2015

  podaj kolego jak nazywa się ten zestaw dokładnie

 • KASKA WOLSKA 02.02.2015

  A moja siostra nie wydala paragonu bo jej pracodawca nie kazal nabijac transakcji na kase i teraz to ona jest ciagana do odpowiedzialnosci. Mandat juz zaplacila 500zl a teraz ciagaja ja do sadu. Czy to znaczy ze jeszcze wiecej bedzie musiala placic? A co z nieuczciwym pracodawca.

 • ekochemik 25.11.2014

  kilka dni temu zakładałem monitoring do restauracji, full zestaw gotowy do pracy kosztował mnie 750zł (4kamery,rejestrator, dysk twardy, monitor 20mb kabla i wszystkie potrzebne wtyki i złąćżki)montaż banalnie prosty, sam wszystko montowałem i podłączałem, kamery rejestrują w kolorze i w nocy z zapisem do dwóch tyg,jakość wystarczająca żeby było widać czy ktoś wydał paragon i żeby rozpoznać twarz. przydatny gadget dla handlowców.

 • Sebastian Szczepaniak 08.09.2014

  Pamiętajmy, że monitoring to koszt co najmniej kilku tysięcy zł i nie każdego detalistę na niego stać.

 • xx 06.09.2014

  dlatego trzeba mieć monitoring - wtedy można by udowodnić urzędniczce składanie fałszywych zeznań (a wręcz wymuszenie rozbójnicze)

 • Ja....... 05.03.2014

  moja żona miała podobny przypadek i proponowano jej mandat 400 zł

 • Gregor 23.01.2014

  Znajoma opowiadała mi o takiej sytuacji,że pani kontrolująca ze skarbówki wystawiła mandat 500zl za to, że nie podała paragonu do ręki razem z resztą tylko położyła paragon na ladzie.Przecież paragon zakończony jest zafiskalizowany i o to chyba chodzi anie oto aby łożyć go komuś w rękę.
  Drugi przypadek gdy pani kontrolująca dokonywała kontroli przez okno wystawowe.
  Ekspedientka wystawiła paragon i wrzuciła klientce do siatki z zakupami a pani kontrolująca weszła do sklepu i powiedziała, że obserwowała przez okno i nie widziała że wydała paragon-mandat 500.Oczywiście klientka już odeszła więc nie można było sprawdzić.

 • Kinga 07.09.2013

  Ja miałam mnóstwo takich sytuacji jak w sklepie nie dostałam paragonu. Moim zdaniem to jest nie sprawiedliwie bo mój znajomy ma sklep i musi za każdym razem wszystko naliczać na kasę i płacić podatek, a inni mają to gdzieś i całą utarg zabierają dla siebie. Myślę, że to powinno być bardziej kontrolowane.

 • jesiotr 24.07.2013

  Ja mam inne doświadczenie, w tesco na Milczańskiej w Szczecinie, a także w innych marketach na lewo i prawobrzeżu sprzedawane są "regionalne" wędliny i sery. Tak od piątku do niedzieli. NIKT nie daje paragonów. I jakoś nikt się tym nie interesuje od MIESIĘCY! Gdy ja wjadę na czerwonym na skrzyżowanie- ma przerąbane, gdy przekroczę o 12km /h na wsi -radar mi wysyła mandat. A tu sobie handelek odchodzi chlebem po 12 zł(?), smalcem, oscypkami czy szynka po 55/kilo. I gdzie podatek od tego?

 • Capri64 19.07.2013

  CZy urzędnik KS ma prawo ukarać mandatem sprzedawcę za niezniszczenie nieodebranego przez klienta paragonu? Byłam świadkiem takiego zdarzenia - Klient zapłacił za zakupy , sprzedawca wydrukował paragon lecz klient pozostawił go na ladzie i odszedł. Sprzedawca wrzucił paragon pod ladę do kosza. Na ten moment doskoczył do lady inny pan / jak się okazało - kontroler ze skarbówki /. Stwierdził że sprzedawca powinien przedrzeć nieodebrany paragon , a że tego nie zrobił więc otrzyma mandat 200,-. Czy są jakieś przepisy regulujące niszczenie paragonów pozostawionych przez klientów , jeśli tak to jaki to paragraf? Czy to tylko widzimisię i nadgorliwość kontrolera by wykazać się przed szefem urzędu , wiadomo będzie premia za efektywność.

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.