06.03.2017/11:23

Dino na giełdzie. Sieć podała szczegóły oferty publicznej

Dino Polska S.A. jedna z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i dopuszczenia oraz wprowadzenia swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A.

Ostateczna decyzja dotycząca terminu przeprowadzenia oferty będzie uzależniona od sytuacji rynkowej. Szczegółowe informacje na temat oferty zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), z uwzględnieniem ewentualnych dalszych aneksów lub komunikatów aktualizujących wymaganych przepisami polskiego prawa.

Szczegóły planowanej przez Dino Polska oferty publicznej:

Przewiduje się, że Oferta obejmie nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A („Akcje Oferowane”), stanowiących 49% kapitału zakładowego Spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego - Polish Sigma Group S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (należącego do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors) („Akcjonariusz Sprzedający”). Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków pieniężnych w ramach Oferty.

 • Po zakończeniu Oferty, Pan Tomasz Biernacki (założyciel Dino), posiadający 50.000.000 akcji zwykłych, stanowiących łącznie 51% w kapitale zakładowym Spółki pozostanie większościowym akcjonariuszem Spółki.
 • Oferta będzie adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S („Regulacja S”), wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) oraz na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych na zasadach określonych w Przepisie 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
 • Akcje należące do Pana Tomasza Biernackiego będą objęte umową zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” na okres 720 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. Akcje nabyte przez członków Zarządu Spółki w ramach pierwszej oferty publicznej, na warunkach takich samych jak przewidziane dla inwestorów instytucjonalnych, będą objęte umową zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” przez okres dwóch lat od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. W przypadku, gdy Akcjonariusz Sprzedający będzie posiadał jakiekolwiek akcje Spółki po zakończeniu Oferty, zobowiąże się on do 180-dniowego okresu „lock-up". Z kolei Spółka zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji;
 • w okresie 360-dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW.
 • Funkcję Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu będą pełnić: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, UBS Investment Bank i WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna (Oddział w Polsce). Współprowadzącym Księgę Popytu będzie także Erste Group Bank AG. Funkcję Oferującego i Menedżera Stabilizującego pełnić będzie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. 
 • Akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym (głównym) GPW.
 • Termin przeprowadzenia Oferty jest uzależniony od warunków rynkowych oraz ziszczenia innych warunków zwyczajowo istniejących przy międzynarodowych ofertach akcji, w tym od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru
  (w tym m.in. od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF) i rejestracji akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) jak również podjęcia stosownych decyzji korporacyjnych przez Akcjonariusza Sprzedającego.
 • Notowanie akcji Spółki na GPW będzie także uzależnione od dopuszczenia
  i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym (głównym) GPW.
Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.