19.09.2018/12:32

Dynamika płac w sierpniu spadła, ale we wrześniu sieci handlowe czeka mocny wzrost

Zgodnie z opublikowanymi danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w sierpniu do 6,8 proc. r/r z 7,2 proc. w lipcu, kształtując się nieznacznie powyżej prognozy Credit Agricole Bank Polska (6,7 proc.) i poniżej konsensusu rynkowego (7,0 proc.). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w sierpniu o 4,7 proc. r/r wobec 5,1 proc. w lipcu.

- Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki płac w sierpniu br. była wysoka ubiegłoroczna baza (silny wzrost płac w górnictwie w ujęciu miesięcznym odnotowany w sierpniu 2017 r.). Efekt ten wygaśnie we wrześniu br., co będzie oddziaływać w kierunku wyraźnego przyspieszenia wzrostu płac w ujęciu rocznym w przedsiębiorstwach - komentuje Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A (CABP).

- Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach roczna dynamika wynagrodzeń, wspierana przez umiarkowaną presję płacową w szeregu branż, będzie się kształtować w przedziale 7-8 proc.. Czynnikami ograniczającymi dynamikę płac w przedsiębiorstwach są niepewność dotycząca terminu wprowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych (oddziałującego w kierunku zwiększenia nominalnego funduszu płac) oraz ewentualne wejście w życie ustawy znoszącej ograniczenie dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2019 r.). Uważamy, że w najbliższych miesiącach negatywny wpływ tego czynnika na dynamikę płac w sektorze przedsiębiorstw będzie narastał – tłumaczy ekspert.

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się w sierpniu o 2,0 tys. m/m wobec wzrostu o 9,1 tys. w lipcu. Roczna dynamika zatrudnienia w sierpniu obniżyła się do 3,4 proc. wobec 3,5 proc. w lipcu. Choć z przyczyn sezonowych miesięczny wzrost zatrudnienia w sierpniu jest zwykle niższy niż w lipcu, sierpniowe zmniejszenie zatrudnienia w ujęciu miesięcznym jest niespodzianką.

Według ekspertów CABP spadek ten jest najprawdopodobniej związany z narastającą barierą w postaci braku wykwalifikowanych pracowników, która coraz silniej oddziałuje w kierunku wyhamowania wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. - Naszym zdaniem potwierdzeniem narastania tej bariery jest odnotowany w badaniu aktywności ekonomicznej ludności w II kw. br. pierwszy od III kw. 2015 r. spadek zatrudnienia w przemyśle w ujęciu rocznym o 0,6 proc. – wyjaśnia Jakub Borowski.

Spowolnienie wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw jest zgodne ze scenariuszem zakładającym stopniowy spadek dynamiki liczby pracujących poza rolnictwem w najbliższych kwartałach.

- Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyła w sierpniu do 8,2 proc. r/r wobec 8,8 proc. w lipcu i 9,5 proc. w II kw. Tym samym w sierpniu realny fundusz płac rósł w ujęciu rocznym najwolniej od lipca 2017 r. Jest to zgodne z naszą prognozą spadku dynamiki spożycia prywatnego w III kw. br. do 4,8 proc. r/r wobec 4,9 proc. w II kw. Oczekujemy, że w IV kw. br. dynamika realnego funduszu płac wzrośnie na skutek prognozowanego przez nas spadku inflacji i lekkiego przyspieszenia nominalnego wzrostu płac – podsumowuje ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.