29.03.2015/18:15

Groźne zatory płatnicze

W 2014 roku liczba upadłości w handlu hurtowym zmalała o 5 proc., jednak w detalu wzrosła o 7 proc. Nadal problemem są zatory płatnicze.

3Dla handlu detalicznego charakterystyczna jest bardzo silna konkurencja oraz presja na marże, a w konsekwencji także na zyskowność. Na pozór niewinnie wyglądające zatory płatnicze mogą doprowadzić do katastrofy. Mechanizm ich powstawania opiera się na kumulowaniu zadłużeń, które przechodzą na kolejnych, powiązanych ze sobą, kontrahentów. Dochodzi do swego rodzaju „reakcji łańcuchowej”. Utrata płynności finansowej jednego podmiotu automatycznie przekłada się na nieterminowe regulowanie zobowiązań w stosunku do kolejnych podwykonawców i poddostawców towarów czy usług. W konsekwencji prowadzi to do spadku ich rentowności i pogorszenia się wyników finansowych. W skrajnych wypadkach może dojść nawet do upadłości firmy.

Jak uniknąć zatorów?

Ryzyko powstania zatorów płatniczych można ograniczyć poprzez:
- wprowadzenie krótszych terminów płatności – szczególnie wobec odbiorców z grupy podwyższonego ryzyka;
- zwiększanie zabezpieczeń należności – np. poprzez poręczenie wekslowe majątkiem osobistym dłużnika, co poprawia skuteczność ewentualnej przyszłej windykacji, dając przewagę nad innymi wierzycielami;
- działania prewencyjne – mają na celu poznanie sytuacji odbiorcy (analiza danych finansowych i organizacyjno­‑prawnych, rozpoznanie ewentualnych zmian w praktykach handlowych, pozyskanie informacji negatywnych, np. o otwartych windykacjach; ich źródłem mogą być wywiadownie gospodarcze, ale również otoczenie odbiorcy, np. przedstawiciele handlowi);
- monitoring należności – kontrolowanie swoich faktur jeszcze przed terminem ich wymagalności pozwala nie tylko przyspieszyć spłaty, ale również ograniczyć liczbę spraw przekazywanych do windykacji;
- ubezpieczenie należności – polisa ubezpieczeniowa obejmująca cały obrót dostawcy sprawia, że ubezpieczyciel przejmuje ryzyko związane z jego niewypłacalnością oraz zapewnia obsługę windykacyjną;
- faktoring – dzięki tej formie krótkoterminowego finansowania dostawca, stosujący odroczone terminy płatności wobec swoich odbiorców, otrzymuje niezwłocznie środki finansowe dotychczas zablokowane w niezapłaconych fakturach;
- szybsze przekazywanie przeterminowanych należności do zewnętrznych biur windykacji.

Wybieramy firmę windykacyjną
Wielu przedsiębiorców boi się, że przekazanie sprawy do zewnętrznego biura windykacji zostanie odczytane przez dłużnika jako przejaw braku zaufania, a dalsze działania windykatorów naruszą lub zniszczą budowane przez lata relacje biznesowe. Wątpliwości te dodatkowo zwiększa obawa przed przekazywaniem podmiotowi trzeciemu informacji i danych na temat kontrahentów oraz, co ważniejsze, informacji dotyczących wierzytelności. Obawy te są jednak bezpodstawne. Profesjonaliści dają wierzycielowi pełną gwarancję poufności danych i zachowania wysokich standardów.

Współpraca wierzyciela z zewnętrzną firmą windykacyjną zdecydowanie podnosi jego pozycję w relacjach z dłużnikiem. Ten zdaje sobie bowiem sprawę, że za dostawcą stoi wyspecjalizowany podmiot, którego głównym zadaniem jest ograniczenie ryzyka klienta i odzyskanie jego należności.

Duże firmy zajmujące się handlem i dystrybucją z reguły opierają swoją działalność na rozbudowanych działach sprzedaży. Bardzo wielu odbiorców rozproszonych po całym kraju, cała masa „produkowanych” przy okazji dokumentów księgowych i innych w naturalny sposób podnoszą ryzyko powstania zatorów płatniczych.

Dział sprzedaży ma sprzedawać

Często jest tak, że za terminowość płatności odpowiedzialne są w firmach osoby związane ze sprzedażą. Na pierwszy rzut oka rozwiązanie może wydawać się efektywne, ponieważ handlowcy najlepiej znają swoich kontrahentów i lokalny rynek. Jednak osoby, które powinny koncentrować się na maksymalizacji zysków przedsiębiorstwa zajmują się rzeczami wykraczającymi poza zakres ich kompetencji, dodatkowo często stosując restrykcje w stosunku do firm, do których będą chciały w przyszłości powrócić z ofertą sprzedażową. Profesjonalny windykator doskonale wie, jak postępować z dłużnikiem, aby zapewnić maksymalnie szybki spływ zaległych środków bez naruszania relacji handlowych pomiędzy stronami.

08_WH143 

Wiadomości Handlowe, Nr 3 (143), Marzec 2015

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.