04.07.2016/14:57

Handlowcy krytycznie o projekcie ustawy regulującej relacje dostawcy - firmy handlowe

Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju  Wsi  pracuje nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej  w  obrocie  produktami  rolnymi  i spożywczymi.  Ten  dokument  - w szeregach branży handlowej - budzi poważne wątpliwości natury konstytucyjnej oraz przeczy zasadzie wolności gospodarczej.

W   ocenie   Polskiej   Izby   Handlu   projekt   jest niezgodny z zasadą proporcjonalności wyrażoną w Konstytucji RP. - Przeczy on zasadom demokratycznego państwa prawnego: zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, pewności prawa, właściwej legislacji oraz określonej w Konstytucji RP zasady, że nie ma przestępstwa bez ustawy. Projekt jest też niezgodny z wynikającą z Konstytucji RP regułą, iż prawo nie działa wstecz. Żaden z deklarowanych celów regulacji nie uzasadnia ścigania z urzędu praktyk  o  których  mowa  projekcie  ustawy - komentuje Waldemar Nowakowski, prezes  Polskiej  Izby Handlu.

I wyjaśnia dalej: -  Za  niezasadną  uznajemy możliwość ingerencji organu administracyjnego w swobodę działalności gospodarczej, która nie narusza w żadnym stopniu porządku publicznego, czy  też  wolności  i  praw  innych  osób.  Indywidualne   interesy   stron kontraktów zawartych na tak nieznaczącym poziomie, jak zaproponowano w  projekcie – tym bardziej pomiędzy profesjonalistami – powinny być dochodzone w drodze cywilnoprawnej. Sformułowania  użyte  w  projekcie  są  na  tyle  niejednoznaczne, że  nie pozwalają na precyzyjne określenie, w którym momencie dochodzi dostosowania  zakazanych  działań. 

- Autorzy  projektu  pozostawiają  zatem prezesowi UOKiK ustalenie znaczenia pojęć nieostrych oraz–jak należy wnioskować – samodzielne   stworzenie   katalogu  dobrych  obyczajów wymiany handlowej w branży rolno-spożywczej. Polska  Izba  Handlu  będzie  brała  udział  w  każdym  etapie  prac  nad projektem oraz przedstawi własne sugestie zmian, tak aby ustawa była zgodnym  z  praktyką  gospodarczą  prawem. Powinno  ono  chronić przedsiębiorców, ale nie dezorganizować obrotu handlowego - podsumowuje Waldemar  Nowakowski.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.