21.04.2023/10:04

Jak wizja komputerowa pomaga agencjom merchandisingowym działać wydajniej

Współczesny rynek wymaga od firm szybkiego reagowania na zmiany zachowań konsumentów, dostosowywania się do nowych trendów i skutecznej sprzedaży towarów. Outsourcing merchandisingu to część skutecznej strategii promocji produktów. Jednak podczas gdy wcześniej tylko ludzie wykonywali tę pracę, dziś technologie wizji komputerowej pomagają merchandiserom pracować jeszcze wydajniej. W tym artykule eksperci ds. automatyzacji handlu detalicznego z IBA Group wyjaśnią, w jaki sposób zastosowanie wizji komputerowej pozwala agencji merchandisingowej optymalizować swoją pracę i osiągnąć wyniki, które przyczynią się do zdobycia zaufania klientów i zbudowania z nimi długoterminowych relacji.

Na czym polega specyficzność pracy agencji merchandisingowej

Dziś wiele dużych firm korzysta z outsourcingu w celu zatrudniania merchandiserów i innego personelu o średnich kwalifikacjach. Pozwala to na zmniejszenie kosztów czasowych i finansowych oraz na przeprowadzenie działań reklamowych i wyjazdowych na dużą skalę bez obniżenia przy tym jakości.

Kiedy klienci zatrudniają merchandiserów, zwykle stawiają wymagania nie tylko wobec bezpośrednio fachowców, ale także wobec wyników ich pracy. W szczególności można wyodrębnić kilka najbardziej rozpowszehnionych życzeń klientów:

  1. Regularność wizyt. Klienci często wymagają uzgodnionej częstotliwości wizyt, a także ustalają minimalną i maksymalną liczbę dni między wizytami.
  2. Sprawozdawczość. Z reguły klient wymaga, aby raporty merchandiserów były dostarczane szybko i zawierały konkretne dane. Jeśli informacje nie są zgodne z danymi menedżerów ds. sprzedaży, raport nie zostanie zaakceptowany, a wizyta nie będzie opłacona.
  3. Przestrzeganie zasad koncepcji. Klienci oczekują, że merchandiserzy będą przestrzegać pewnych zasad: prawidłowego wykładania towarów, rotacji towarów, umieszczania metek cenowych itp. Wyniki pracy są oceniane i wykorzystywane do obliczenia ostatecznej zapłaty za usługi merchandisingowe.

 

Zlecając usługi merchandisingowe, klient liczy na to, że specjaliści w tej dziedzinie posiadają głęboką wiedzę na temat szczegółów ekspozycji różnych towarów oraz że zapoznali się z normami i przepisami obowiązującymi w poszczególnych sklepach. Merchandiserzy powinni skutecznie zarządzać półkami handlowymi, tworzyć optymalne warunki dla sprzedaży towarów i zwiększać ich konkurencyjność. Ponadto od agencji merchandisingowej klienci oczekują szybkiego dostosowania się do zmian wymagań rynku i wdrożenia nowych technologii w celu osiągnięcia najlepszych wyników.

Jakie zadania agencji rozwiązuje wizja komputerowa (materiał partnera)

Jakie zadania agencji rozwiązuje wizja komputerowa

Obecnie obserwowana jest duża konkurencja między agencjami merchandisingowymi, które dążą do poprawy swoich wyników i wyprzedzenia konkurentów. Aby osiągnąć ten cel, wiele z nich stosuje nowoczesne technologie. Jednym z narzędzi, które pomaga agencjom merchandisingowym działać wydajniej, jest system Goods Checker od IBA Group.

Goods Checker to rozwiązanie do automatyzacji merchandisingu za pomocą sztucznej inteligencji. Polega ono na wykorzystaniu wizji komputerowej i algorytmów uczenia maszynowego, które umożliwiają przeprowadzenie automatycznego sprawdzania umieszczenia towarów na wyposażeniu handlowym za pomocą aplikacji mobilnej.

Rozważmy, jakie mianowicie zadania agencji merchandisingowej Goods Checker pomoże rozwiązać skuteczniej.

Zastąpienie tabeli w Excelu elektronicznym planogramem ze zdjęciem (materiał partnera)

1.  Zastąpienie tabeli w Excelu elektronicznym planogramem ze zdjęciem

Problem. Wiele agencji nadal używa Microsoft Excel lub Microsoft PowerPoint do tworzenia planogramów. Komplikacje powstają, gdy planogramy stają się bardziej skomplikowane i jest już ich wiele. Tworzenie, aktualizowanie i dodawanie zdjęć produktów staje się pracochłonne, proces przebiega wolno. Podczas kontroli w sklepie merchandiser może łatwo popełnić błąd i nie zauważyć rozbieżności między wykładaniem towaru a planogramem. Nie zawsze są umieszczone w nich zdjęcia. Często są to zwykłe tabele z nazwami towarów, wpisanymi w komórki.

Rozwiązanie. Goods Checker posiada konstruktor do tworzenia planogramów elektronicznych. W nim w kilka minut menedżer może stworzyć  planogram dla kilkuset stanowisk wraz ze zdjęciami. Taki planogram będzie odzwierciedlał prawdziwe wyobrażenie o towarze i wyposażeniu handlowym.

Szybkie tworzenie i modyfikowanie planogramów (materiał partnera)

2.   Szybkie tworzenie i modyfikowanie planogramów

Problem. Proces tworzenia planogramu zwykle polega na wielokrotnym kopiowaniu danych do komórek tabeli. Zajmuje on dużo czasu, a ponadto człowiek może łatwo się pomylić z nazwami, które różnią się nieznacznie. Ponieważ liczba jednostek SKU nie ma nic wspólnego z rozmiarem wyposażenia, łatwo też pomylić liczbę komórek.

RozwiązanieGoods Checker pozwala szybko i łatwo tworzyć planogramy nawet przy dużej liczbie punktów sprzedaży i rodzajów wyposażenia. Dzięki funkcji  drag-and-drop planogram na 100 SKU można utworzyć w zaledwie minutę. System automatycznie sprawdza planogram pod kątem błędów, takich jak produkty "wiszące" w powietrzu lub przecinające się z półką. Zapewnia to wysoką jakość planogramu i minimalizuje możliwość błędów.

Szybkie tworzenie i modyfikowanie planogramów (materiał partnera)

3.  Ewidencja rzeczywistych rozmiarów SKU i wyposażenia

Problem. Najczęściej producenci i dystrybutorzy mają szeroką gamę produktów o różnych rozmiarach. Jeśli planogram jest skompilowany w zwykłej tabeli, wszystkie komórki będą jednakowe. Merchandiserowi trudno jest zorientować się w takim planogramie, nie może on sobie wyobrazić, jak powinna wyglądać gotowa półka.

Rozwiązanie. Struktura półek, z której korzysta Goods Checker, pozwala dostosować rozmiary wyposażenia, ilość półek, ich wymiary. Podczas sporządzania planogramu rozmiary każdej jednostki SKU są natychmiast widoczne, a po jego przeciągnięciu na wyposażenie, obliczana jest przestrzeń pozostała do końca półki. Struktura półek umożliwia tworzenie indywidualnych planogramów dla każdej sieci. Takie podejście pomaga lepiej kontrolować dystrybucję towarów w sieciach.

Ewidencja rzeczywistych rozmiarów SKU i wyposażenia (materiał partnera)

4.  Błyskawiczna obróbka zdjęć

Problem. Codziennie menedżerowie otrzymują od merchandiserów setki zdjęć półek sklepowych. Oczywiście natychmiastowe ich przetworzenie jest po prostu niemożliwe. Zdjęcia są gromadzone na serwerach firmy, a 97% z nich, niestety, nigdy nie zostaną zweryfikowane. Menedżerom nie chce się tego robić i oceniają pracę merchandiserów na podstawie niekompletnych danych.

Rozwiązanie. System Goods Checker wykorzystuje technologię wizji komputerowej do rozpoznawania towarów na zdjęciach. Specjalne algorytmy i sieci neuronowe przetwarzają obrazy i analizują ich zawartość, aby określić, jakie produkty znajdują się na półce, ich lokalizację i ilość. Jeśli sklep nie ma połączenia z Internetem, zdjęcia są zapisywane w telefonie. Po ponownym nawiązaniu połączenia są one przesyłane do serwera i natychmiast przetwarzane. Jedno zdjęcie jest przetwarzane w mniej niż 30 sekund. Dokładność rozpoznawania jest powyżej 95%.

Wprowadzenie nowych produktów (materiał partnera)

5.  Wprowadzenie nowych produktów w ciągu jednego dnia

Problem. Kiedy producent wprowadza na rynek nowy produkt lub zmienia opakowanie starego, często dochodzi do zamieszania z planogramami. Menedżerowie podczas ich sporządzania muszą dodać nowy produkt do rejestru, uwzględnić różne opcje projektów opakowań, prześledzić zmiany w nazwie. Dostosowanie zajmuje dużo czasu.

RozwiązanieGoods Checker pracuje z nowymi produktami od dnia ich wprowadzenia do sprzedaży. Kiedy wprowadzany jest nowy produkt, niezależnie od tego, czy jest to nowy design czy zupełnie nowy produkt, niezbędny jest tylko jeden render do przeszkolenia programu. Zespół Goods Checker tworzy "sztuczne" zdjęcia i szkoli modele. W rezultacie, gdy produkt trafia do sprzedaży, Goods Checker może od razu z nim współpracować: rozpoznawać go na półkach, wskazywać błędy w wykładaniu, zbierać statystyki.

Analityka operacyjna (materiał partnera)

6.  Analityka operacyjna

Problem. Kiedy przetwarzanych jest tylko kilka procent zdjęć otrzymywanych od merchandiserów, analityka nie może być obiektywna. Dane należy ekstrapolować. Menedżerowie zmuszeni są do podejmowania decyzji na podstawie niekompletnych i często już nieaktualnych danych.

Rozwiązanie. Goods Checker zbiera analitykę, która pozwala analizować dane o sprzedażach i oceniać efektywność planowania. System udostępnia szeroką gamę raportów, w tym raporty sprzedaży w zakresie sklepów, produktów, dni itp. Każdy raport można zapisać w formacie CSV i wyeksportować do systemu BI klienta. W ten sposób menedżerowie mogą podejmować decyzje na podstawie kompletnych i aktualnych danych. Ponadto Goods Checker pomaga pracować z wyposażeniem niestandardowym, wykładaniem wielopoziomowym (na przykład słoiki stojące jeden na drugim), a także potrafi skleić kilka zdjęć w jedno.

Co potrzeba, aby rozpocząć pracę z Goods Checker

Przed rozpoczęciem pracy agencja wraz z zespołem Goods Checker musi wykonać kilka kroków:

  1. Zgromadzić zdjęcia. Aby wyszkolić model i "przetrenować" wizję komputerową, potrzeba około stu zdjęć produktu. Nie oznacza to, że musisz zrobić 100 zdjęć różnych półek z wykładaniem. Jeśli na jednym zdjęciu SKU występuje dwukrotnie - są to już dwa obrazy. Ponadto, jeśli produkt jest nowy lub po prostu nie masz wystarczającej liczby zdjęć, można je sztucznie stworzyć za pomocą tylko jednego renderowania.
  2. Zaznaczyć zdjęcia. Modelowi komputerowemu należy pokazać, gdzie dokładnie na zdjęciu znajduje się żądany produkt. Zaznaczanie jest wykonywane z uwzględnieniem kąta, rozdzielczości i orientacji w przestrzeni. Zwykle zaznaczaniem zajmuje się zespół Goods Checker, ale jeśli klient chce wykonać to sam, ma taką możliwość.
  3. Wybrać format pracy. System składa się z kilku modułów: Plano Creator do tworzenia planogramów, Shelf Eye do rozpoznawania SKU oraz Check & Go - aplikacji mobilnej dla pracowników polowych. Ponadto istnieje funkcja zbierania analiz i przygotowania raportów. Dla każdego klienta zespół wybiera niezbędną funkcjonalność i dostosowuje rozwiązanie.

 

Zwykle przygotowanie systemu, zaznaczanie zdjęć i szkolenie modeli zajmuje około dwóch tygodni. Agencja będzie mogła szybko rozpocząć pracę z systemem, podnieść wydajność pracy merchandiserów i być o krok przed konkurencją.

Korzyści ze współpracy z Goods Checker dla agencji merchandisingowej

Branża retail jest zawsze otwarta na eksperymenty i innowacje. Wykorzystanie technologii pozwala lepiej rozumieć potrzeby klientów, tworzyć spersonalizowane oferty i ułatwiać pracę personelu. Audyt merchandisingu sklepu z zastosowaniem technologii komputerowych zajmuje o 60% mniej czasu. Zostało to udowodnione w rzeczywistym zastosowaniu Goods Checker przez producentów i dystrybutorów towarów FMCG.

Realizacja kompleksowych rozwiązań informatycznych jest pierwszym krokiem do fachowej automatyzacji biznesu. Rozwiązania te pozwalają w pełni ogarnąć proces biznesowy, co zwiększa jego jakość i szybkość realizacji. Automatyzacja pozwala również zidentyfikować "wąskie gardła" w procesach, uzyskać bardziej aktualne i wysokiej jakości dane do podejmowania decyzji zarządczych.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz Komentarz dodany pomyślnie - oczekuje na weryfikację

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także