21.09.2016/11:37

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy ujawniła wiele nieprawidłowości dot. przestrzegania zakazu pracy w święta

Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała w Święto Wniebowzięcia NMP i Święto Wojska Polskiego, czyli w dniu, w którym obowiązywał zakaz pracy w placówkach handlowych, 1176 małych sklepów i 291 placówek powierzchniowych. Okazało się, że wiele ze sklepów było otwartych.

Wyniki przedstawione w środę przez PIP dotyczą łącznie 580 placówek handlowych (26 wielkopowierzchniowych oraz 554 mniejszych sklepów), w których do 5 września udało się inspektorom pracy zakończyć czynności kontrolne. Okazało się, że zakaz pracy złamany został w trzech sklepach wielkopowierzchniowych (w nomenklaturze PIP są to placówki o powierzchni przekraczającej 300 mkw.) oraz w 109 mniejszych sklepach.

Spośród placówek wielkopowierzchniowych, jedna należała do sieci franczyzowej (jeden pracownik świadczył w tym sklepie pracę polegającą na sprzedaży towarów), a dwie - do międzynarodowej sieci hiper- i supermarketów (pracę wykonywało trzech pracowników ochrony wewnętrznej, zatrudnionych przez sieć). W pozostałych skontrolowanych placówkach praca była świadczona przez pracowników firm zewnętrznych, zajmujących się ochroną obiektów.

W przypadku mniejszych placówek handlowych, przepisy złamane zostały aż w co piątym przypadku. Na 554 skontrolowanych tego typu sklepów, w 139 przypadkach kontrola miała miejsce powtórny - w ośmiu sklepach ujawniono ponownie złamanie zakazu pracy w święto.

Kontrola PIP odkryła, że w 109 mniejszych sklepach pracę wykonywali pracownicy lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, które w ocenie inspektorów pracy zawarte zostały w warunkach właściwych dla stosunku pracy (149 osób). Osoby te świadczyły pracę polegającą najczęściej na sprzedaży towarów, układaniu ich na półkach, a niekiedy wykonywały prace porządkowe.

Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę na trzy grupy zleceniobiorców świadczących pracę w święto. Pierwsza grupa to osoby zatrudnione w innych firmach, z którymi zawarto umowy wyłącznie na dzień 15 sierpnia br. Druga grupa - osoby, z którymi zawarto umowy na dłuższy okres czasu, ale świadczące pracę dorywczo, w miarę potrzeb. Ostatnia grupa to osoby będące pracownikami, z którymi zawarto umowy na wykonywanie innych czynności, niż te które wynikają z umowy o pracę.

Podczas środowej konferencji prasowej PIP podała przykłady omijania prawa, z jakimi spotkała się w skontrolowanych sklepach. Zwróciła uwagę na to, że sieci franczyzowe zawierają jednodniowe umowy cywilnoprawne "krzyżowo" z pracownikami zatrudnionymi przez inne sklepy sieci. Wskazała również na patologię w postaci zawierania umów zlecenia z pracownikami sklepu przez inny podmiot, który na podstawie umowy z przedsiębiorcą obejmował obslugę sklepu na jedeń dzień (pracownicy świadczyli pracę w tym samym miejscu, co w ramach stosunku pracy). Omijaniem prawa zdaniem PIP było także powierzanie obsługi sklepu pracownikom tymczasowym, zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia zawartej z agencją pracy tymczasowej.

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • Solidarniak 21.09.2016

    Poczekajcie aż wejdzie zakaz handlu w niedzielę. Wtedy dopiero będą prawdziwe kontrole i dotkliwe kary.

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.