05.01.2022/18:05

Krynica Vitamin z decyzją o wsparciu. Firma może liczyć na 26,1 mln euro pomocy publicznej

Krynica Vitamin może otrzymać od 22,1 mln euro do 26,1 mln euro pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji w miejscowości Żłobnica w województwie łódzkim – poinformowała spółka w komunikacie, nie precyzując, o jaką inwestycję chodzi.

Uzyskanie decyzji o wsparciu stanowi punkt wyjścia i umożliwia rozważenie i podjęcie przez spółkę decyzji o realizacji ww. inwestycji, w tym w szczególności uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych. W przypadku podjęcia przez spółkę decyzji o realizacji i szczegółowych parametrach inwestycji, spółka będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów kwalifikowanych tej inwestycji.

Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o wsparciu przedsiębiorca miałby ponieść na terenie realizacji nowej inwestycji koszty kwalifikowane o łącznej wartości co najmniej 76,5 mln euro w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. (przy czym nakłady związane z najmem lub leasingiem finansowym mogą być ponoszone do dnia 30 września 2033 r.), maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji wyniesie 99,5 mln euro, a zakończenie realizacji inwestycji powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2026 r. 

W tym terminie przedsiębiorca powinien utworzyć na terenie nowej inwestycji co najmniej 144 nowe miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2031 r. Decyzja o wsparciu zawiera również warunek podjęcia przez przedsiębiorcę zobowiązania spełniania określonym w niej kryteriów jakościowych w ramach kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego i kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego.
 
W przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1713) minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy może wynieść 22,1 mln euro, a maksymalna 26,1 mln euro.
 
Decyzja o wsparciu została wydana na czas określony - 12 lat licząc od dnia jej wydania.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz Komentarz dodany pomyślnie - oczekuje na weryfikację

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także