05.07.2018/10:46

Lagardere Travel Retail zaskarżyło umowę Baltony z Portami Lotniczymi. Koszmar podróżnych potrwa długo ?

Zarząd Baltony poinformował, że w dniu 4 lipca 2018 r. został zawiadomiony o wniesieniu przez Lagardere Travel Retail (LTR) przeciwko przedsiębiorstwu Porty Lotnicze (PPL) oraz Baltonie pozwu o unieważnienie 14 umów najmu, zawartych 6 maja 2018 r. Umowy dotyczą punktów handlowych, zlokalizowanych na terenie Lotniska Chopina.

Podstawą prawną żądania pozwu jest art. 70(5) Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym uczestnik przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Pozew zawiera jednocześnie wniosek o zabezpieczenie w postaci: zakazu wydawania przez PPL Spółce lokali objętych wyżej wymienionymi umowami najmu oraz zakazu wykonywania tychże umów najmu. Wartość przedmiotu sporu została określona przez LTR na kwotę 78,9 mln zł.

Firma LTR, która do końca czerwca 2018 r. wynajmowała od PPL lokale na warszawskim lotnisku, chce wykazać przed sądem, że wcześniejsze postępowanie przetargowe dotyczące najmu powierzchni komercyjnej na terenie Lotniska Chopina zostało zakończone bez wyboru oferty. Zdaniem powodów, Baltona nie brała udziału w tym przetargu, a następnie zawarła umowę z Portami Lotniczymi w drodze negocjacji.

Baltona w komunikacie giełdowym stwierdza, że „nie są jej znane żadne okoliczności, które mogłyby przemawiać za uznaniem, że do zawarcia umów najmu pomiędzy Emitentem i Kontrahentem doszło w wyniku naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów.” Z powyższych względów, firma nie dostrzega podstaw do uwzględnienia pozwu LTR o unieważnienie umów najmu.

Baltona czeka obecnie, aż Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy prześle do spółki oficjalny odpis pozwu oraz związaną z nim dokumentację. Firma dokona całościowej analizy twierdzeń pozwu po jego doręczeniu przez Sąd i zakreśleniu terminu na wniesienie odpowiedzi na pozew.

Raz jeszcze trzeba przypomnieć okoliczności uzyskania koncesji przez Baltonę: w komunikacie giełdowym z 8 maja firma ogłosiła, że podpisała kontrakt na prowadzenie 14 wolnocłowych placówek detalicznych – sklepów wolnocłowych, butików odzieżowych i punktów sprzedaży prasy i papierosów. Umowa została zawarta na 9 lat i obejmuje m.in. placówki o łącznej powierzchni blisko 3 tys. mkw.

Obiekty te były do tej pory zarządzane przez firmę Lagardère Travel Retail, której kontrakt skończył się 30 czerwca. LTR wyliczył szereg niepokojących elementów procedury prowadzonej przez Polskie Porty Lotnicze. – Uważamy, że popsuto nam biznes. Co ważne, nasz pogląd podzielają inne firmy z branży – przekonywał wówczas przedstawiciel francuskiego operatora Frédéric Chevalier, szef operacji na region EMEA.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.