13.11.2019/08:38

Liczba restauracji działających w Polsce szybko spada, ale równie szybko rosną przychody branży

Liczba wszystkich placówek gastronomicznych w Polsce powoli spada. Najszybciej ubywa restauracji, szczególnie prowadzonych przez firmy zatrudniające powyżej 9 osób – w 2018 r. ubyło ich ponad 10 proc. Jednak przychody branży rosną – w 2018 r. przychody ogółem z działalności gastronomicznej wzrosły o ponad 10 proc.

W 2018 r. liczbę placówek gastronomicznych (stałych i sezonowych) w kraju oszacowano na ponad 69,8 tys., z czego 38,2 proc. stanowiły punkty gastronomiczne, 28,2 proc. – restauracje, 27,6 proc. – bary, a stołówki – 6,0 proc. Ogólna liczba placówek gastronomicznych zmniejszyła się o 0,4 proc. w porównaniu z 2017 r., ubyło restauracji o 2,2 proc., stołówek o 1,1 proc. oraz barów o 0,5 proc., natomiast wzrosła liczba punktów gastronomicznych o 1,2 proc.

Sektor prywatny w gastronomii obejmował 98,7 proc. wszystkich placówek gastronomicznych, (analogicznie jak w roku poprzednim), w tym: 99,4 proc. restauracji, 99,1 proc. barów, 99,0 proc. punktów gastronomicznych oraz 90,9 proc. stołówek.

Liczba placówek gastronomicznych w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 7,5 proc. i wyniosła 17700, co stanowiło 25,3 proc. placówek gastronomicznych ogółem w Polsce. Spadek odnotowano we wszystkich rodzajach placówek gastronomicznych: w liczbie restauracji – o 10,1 proc., barów– o 5,8 proc., stołówek – o 3,8 proc., a punktów gastronomicznych – o 7,5 proc.

W 2018 r. przychody ogółem z działalności gastronomicznej w cenach bieżących wyniosły prawie 43,2 mld zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 10,3 proc. (w cenach stałych były wyższe o 7,0 proc.). Z sektora prywatnego podobnie jak w poprzednim roku pochodziło 98,7 proc. tej wartości, z sektora publicznego zaś – 1,3 proc.

Z produkcji gastronomicznej pochodziło 83,4 proc. wartości przychodów w cenach bieżących ogółem, 15,2 proc. – ze sprzedaży towarów handlowych (w tym 10,8 proc. – ze sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych) a 1,4 proc. – z pozostałej działalności. We wszystkich rodzajach działalności gastronomicznej zanotowano wzrost przychodów w porównaniu z poprzednim rokiem, największy w zakresie produkcji gastronomicznej (o 12,1 proc.).

Przychody z produkcji gastronomicznej stanowiły 86,2 proc. przychodów z działalności gastronomicznej przedsiębiorstw z liczbą pracujących powyżej 9 osób i wyniosły ok 22,4 mld zł.

Drugą pod względem wielkości grupę przychodów z działalności gastronomicznej (7,9 proc.) stanowiły przychody ze sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, które wyniosły ok 2,1 mld zł.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.