12.05.2016/19:48

Makarony Polskie przechodzą duże zmiany

Grupa Makarony Polskie po I kwartale 2016 roku wygenerowała zysk netto w wysokości 1,4 mln zł. Jednocześnie przychody netto spółki ze sprzedaży wzrosły do ponad 31,6 w I kw. 2016 r. z 30,69 mln zł w I kw. 2015 r. Na wyniki spółki miały wprowadzone zmiany mające na celu zwiększenie efektywności produkcji i zmniejszenie kosztów stałych.

Wpływ na osiągane przez Makarony Polskie SA wyniki miały m.in. takie działania jak:

- rozwój działalności R&D w obszarze innowacyjnych produktów: żywności funkcjonalnej, prozdrowotnej oraz dedykowanej do konkretnie nazwanych grup docelowych.

- w spółce Makarony Polskie powołano zespół interdyscyplinarny, który przy współpracy z instytucjami naukowymi pracuje nad opracowaniem innowacyjnych technologii wytwarzania nowych produktów niskoprzetworzonych i prozdrowotnych, łatwych w przyrządzeniu.

- zakład produkcyjny w Rzeszowie uzyskał certyfikat przetwórstwa dla produktów ekologicznych: makaron z maki razowej z pszenicy durum i makaron z mąki z twardoziarnistej pszenicy durum. Spółka zaoferuje w 2016 roku nową linię produktów BIO.

- w zakładach produkcyjnych spółki poczyniono inwestycje, które pozwoliły na poszerzenie możliwości produkcyjnych w zakresie nowych i innowacyjnych form  makaronu m.in. duże świdry, calmari i pióra poprzez zakup nowych matryc oraz opakowań.

- spółka podpisała umowę na dostawę kartoniarki która umożliwi rozszerzenie oferty o kartony ekspozycyjne oraz znacznie poprawi efektywność w obszarze pakowania.

- zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs na wykonawcę rozbudowy zakładu produkcyjnego w Rzeszowie o budynek produkcyjno – mgazynowy. Inwestycja będzie realizowana w 2016 roku.

- w spółce Stoczek Natura prowadzone są badania mające na celu dostosowanie się do globalnych trendów produkcji żywności: produkty convenience, produkty prozdrowotne, produkty pakowane w atmosferze modyfikowanej oraz ekologiczne.

- powołano konsorcjum, którego liderem została spółka Stoczek Natura do rozwoju innowacyjnych technologii produkcji suszu, przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie co pozwoli oferować klientom opakowania o nieregularnym kształcie i budować przewagi konkurencyjne w tym obszarze.

- spółka Stoczek Natura zakupiła etykieciarkę do etykowania słoi nietypowych co pozwoli oferować klientom opakowania o nieregularnym kształcie i budować przewagi konkurencyjne w tym obszarze działalności.