13.02.2014/20:16

Nie wyrzucaj starej wagi!

Kupcy, którzy po 1 stycznia br. zgłosili do legalizacji wagi sklepowe pierwszy raz legalizowane do 31 grudnia 2003 roku, odeszli z kwitkiem. Informowano ich, że te urządzenia, nawet jeśli są w pełni sprawne, nie mogą być używane. Warto jednak poczekać, zanim zezłomuje się stary sprzęt!

W pierwszych dniach stycznia zaczęli się do nas zgłaszać kupcy, którym odmówiono legalizacji starych, ale zupełnie sprawnych urządzeń. Byli oburzeni faktem, że każe się im pozbywać sprzętu i inwestować w nowy. Nie mogli też zrozumieć, czym kierowali się urzędnicy, ustanawiając takie przepisy. Przyjrzeliśmy się problemowi. Trudno powiedzieć, że udało nam się w pełni zrozumieć sens całej sprawy, bo sami urzędnicy wydają się nie do końca wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ale przynajmniej dostrzegliśmy światełko w tunelu.
Rzecz nie jest błaha, bo zwykła waga elektroniczna kosztuje co najmniej kilkaset złotych, ta obliczająca wartość ważonego towaru to wydatek około półtora tysiąca, a dobra waga z drukarką kodów kreskowych może być warta nawet pięć tysięcy. Konieczność wymiany kilku takich urządzeń może więc oznaczać koszt porównywalny z zakupem dostawczaka w dobrym stanie.
W największym skrócie sytuacja przedstawia się następująco: 11 maja 2001 roku uchwalona została ustawa Prawo o miarach, w celu „zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych”. Weszła ona w życie 1 grudnia 2003 roku. W art. 29 a ustawy czytamy: przyrządy pomiarowe zalegalizowane do 31 grudnia 2003 roku zgodnie z zasadami określonymi w art. 29 mogą być nadal legalizowane, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 roku, o ile spełniają wymagania przepisów, na podstawie których zostały zalegalizowane.
Ustawodawca wyznaczył więc 10­‑letni okres przejściowy, który upłynął z końcem ub.r. Nasuwają się wątpliwości: dlaczego akurat 10 lat? Dlaczego sprawne, precyzyjnie ważące urządzenie nie może być nadal legalizowane? Z tymi wątpliwościami zwróciliśmy się do Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, wywołując niemałą panikę. Owszem, to prawda, że stare wagi nie mogą być legalizowane, nawet jeśli są sprawne i spełniają wymagania przepisów legalizacyjnych. Kolejni urzędnicy przebąkiwali coś o braku dyrektyw czy przepisów wykonawczych, a w końcu odesłali nas do Głównego Urzędu Miar (GUM).
Zadaliśmy zatem urzędnikom w GUM następujące pytania: Czy przepisy ustawy Prawo o miarach zostały wprowadzone w związku z dostosowaniem do prawa unijnego, czy z innych powodów? Jaki jest cel ustanowienia takich przepisów? Dlaczego nie można przedłużyć legalizacji w pełni sprawnego urządzenia pomiarowego, jeśli ma ono więcej niż 10 lat? Czy to prawda, że brakuje przepisów wykonawczych do ustawy?
Adam Żeberkiewicz, starszy specjalista w Gabinecie Prezesa GUM, poprosił o kilka dni na odpowiedź, ponieważ „w tej sprawie ma się właśnie odbyć specjalne spotkanie robocze w Ministerstwie Gospodarki”. W końcu otrzymaliśmy oficjalne stanowisko GUM o następującej treści: zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki, przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu i legalizowane dotychczas na podstawie przepisów przejściowych ustawy z 11 maja 2001 roku – Prawo o miarach (DzU z 2013 roku poz. 1069), zawartych w art. 27 i 29 a tej ustawy, po upływie okresów przejściowych wskazanych w tych przepisach, mogą być nadal legalizowane, o ile spełniają wymagania ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, obowiązujących w dniu wykonywania legalizacji.
Dlaczego zatem okręgowe urzędy miar odmawiają legalizacji? Odpowiedzi na to pytanie nie udało nam się uzyskać, ale otrzymaliśmy zapewnienie, że „w najbliższym czasie” Ministerstwo Gospodarki, w porozumieniu z GUM, opublikuje oficjalny komunikat w tej sprawie, a w nim „być może znajdzie się więcej informacji na temat aktualnych przepisów i ich interpretacji”.
Cóż, pozostaje poczekać na ten oficjalny komunikat. Ze stanowiska GUM wypływa jednak wniosek, że jeszcze nie warto złomować starych wag sklepowych, bo sytuacja może się wkrótce zmienić z korzyścią dla kupców.

Konrad KaszubaAkty prawne dotyczące legalizacji urządzeń pomiarowych Ustawa z 11 maja 2001 roku Prawo o miarach, tekst jednolity z 13 września 2013 roku (DzU z 2013 roku, poz. 1069).

Przepisy wykonawcze:


  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 31 stycznia 2008 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (DzU Nr 26, poz. 152);

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 czerwca 2009 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (DzU Nr 98, poz. 820);

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 czerwca 2009 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (DzU Nr 104, poz. 862).
Wiadomości Handlowe, Nr 2 (132) Luty 2013

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.