18.03.2016/09:03

PKM Duda ma nową strategię rozwoju

Z powodu utrzymującej się niekorzystnej koniunktury rynkowej, która dotknęła zwłaszcza dystrybucyjny i produkcyjny segment działalności PKM Duda, zarząd spółki we współpracy z radą nadzorczą przygotował nową strategię rozwoju. Do 2019 r. ma ona znacząco zwiększyć obroty i zyski koncernu.

Zgodnie z założeniami nowej strategii, PKM Duda skoncentruje się na rozwoju segmentu produkcyjnego i dystrybucyjnego. W obu przypadkach, by zapobiec dalszemu spadkowi obrotów i rentowności Grupa zamierza obok rozwoju organicznego prowadzić działania akwizycyjne. Równolegle do działań operacyjnych koncern będzie realizować inicjatywy zmierzające do optymalizacja zarządzania płynnością.- Mimo znacznego poziomu inwestycji, w tym również sfinansowania akwizycji „ Bieganowa”, w ciągu roku zmniejszyliśmy dług odsetkowy o 7 proc., dzięki czemu nasze obciążenia z tytułu obsługi zobowiązań finansowych spadły o kilka milionów złotych w skali roku. Niższe koszty finansowe przełożyły się z kolei na poprawę płynności Grupy – komentuje Rafał Oleszak, wiceprezes ds. finansowych PKM Duda.

W wyniku kolejnego publicznego wezwania na akcje ogłoszonego w maju 2015 r. większościowym akcjonariuszem, posiadającym 66 – proc. udział w kapitale PKM Duda, została spółka Cedrob. Wspólnym celem obu spółek jest efektywne rozwijanie potencjału PKM Duda i budowanie wartości dla wszystkich akcjonariuszy.

W 2015 r. spółki z branży mięsnej były pod presją tych samych negatywnych czynników, które wpływały na ich działalność w 2014 roku. Nadal największy wpływ na ich kondycję finansową miały skutki pojawienia się przypadków ASF oraz nałożenie rosyjskiego embargo na produkty mięsne z krajów Unii Europejskiej. Zakaz dotyczy też sprzedaży mięsa do najważniejszych krajów azjatyckich, które dla wielu polskich spółek mięsnych stanowią istotny udział w obrotach. Zwiększona podaż mięsa na rodzimym rynku doprowadziła do spadku cen skupu trzody chlewnej, co w połączeniu z utrzymującymi się relatywnie niskimi cenami zbytu półtusz wieprzowych spowodowało dalszy spadek marż i przychodów w segmencie uboju.

Grupa PKM Duda kolejny rok zamknęła zyskiem netto, który wyniósł na koniec 2015 r. 15 mln zł. Na poziomie wyniku EBITDA Grupa wypracowała 48 mln zł (54,5 mln zł przed rokiem). Wynik operacyjny na koniec 2015 r. wyniósł 27,7 mln zł (31,7 mln zł). Przychody ze sprzedaży miały wartość 1,47 mld zł w zestawieniu z 1,69 mld zł w 2014 r. Spadek obrotów był z jednej strony efektem świadomej polityki Grupy stawiającej na marżowość kontraktów handlowych w miejsce maksymalizowania wartości obrotu, z drugiej strony jest w pewnym stopniu pochodną trudnej sytuacji w obszarze eksportu (zamkniecie rynków azjatyckich). Mniejsze przychody skonsolidowane to także konsekwencja spadku cen detalicznych mięsa.- Zamykając rok obrotowy 2015 zamykamy też pewien rozdział w naszej historii. Z działań, które w ostatnich kilku latach koncentrowały się na porządkowaniu biznesu i optymalizacji struktury finansowania, przechodzimy do wspierania naszego rozwoju. Pierwsze oznaki zmiany postawy z defensywnej na bardziej ofensywną widać już w skali nakładów inwestycyjnych - niezależnie od zakupu udziałów w Agro Provimi za 28 mln zł, PKM Duda i inne spółki z Grupy zrealizowały w 2015 r. inwestycje na kwotę 29, 3 mln zł, co stanowiło ponad 140 proc. poziomu amortyzacji - zaznacza Dariusz Formela, prezes PKM Duda. (ŁR)

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.