22.02.2021/11:49

Polski eksport rolno-spożywczy z kolejnym rekordem! Sprawdź, jak zmieniła się struktura eksportu w pandemicznym roku

W 2020 r. z Polski wyeksportowano produkty rolno-spożywcze warte 34 mld euro. To oznacza, że w trudnym roku z zamieszaniem koronawirusowym udało się poprawić ten wynik o 7 proc., czyli ponad 2 mld euro.

- Na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale 2020 r. oraz w drugiej połowie 2020 r. Do wzrostu eksportu w znacznym stopniu przyczynił się korzystny dla eksporterów kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego, co sprzyjało konkurencyjności cenowej polskich produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym - tłumaczy KOWR.

Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 22,3 mld euro i był o 4,9 proc. wyższy niż przed rokiem. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z 2019 r. o 11,4 proc., osiągając 11,7 mld euro. Jednym z czynników wspierających wzrost sprzedaży zagranicznej realizowanej przez krajowych eksporterów były wyższe ceny żywności na rynku światowym.

Z danych udostępnionych przez KOWR wynika, że w 2020 r. produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski były głównie - tu brak niespodzianki - na rynek unijny. Dostawy do krajów UE wygenerowały 27,2 mld euro (wzrost o 5 proc.), co stanowiło 80 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostawały Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 8,5 mld euro i był o 10 proc. większy niż w 2019 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania (3,1 mld euro, wzrost o 10 proc.), Niderlandy (1,9 mld euro, spadek o 4 proc.), Francja (1,8 mld euro, wzrost o 8 proc.), Włochy (1,7 mld euro, na poziomie z roku 2019) oraz Czechy (1,5 mld euro, spadek o 2 proc.).

Do krajów pozaunijnych w 2020 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 6,8 mld euro wobec 5,8 mld euro przed rokiem (wzrost o 17 proc.). W tym eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 1,7 mld euro, o 10 proc. wyższym niż rok wcześniej. Spośród krajów WNP największą wartość osiągnął wywóz na Ukrainę – 760 mln euro (wzrost o 27 proc.), następnie do Federacji Rosyjskiej – 567 mln euro (wzrost o 0,3 proc.) oraz na Białoruś – 252 mln euro (spadek o 6 proc.).

Eksport do pozostałych krajów (nienależących do UE i WNP) wzrósł o 19 proc., do 5,1 mld euro. Znaczącym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych była Arabia Saudyjska. Eksport do tego kraju ukształtował się na poziomie 694 mln euro (ponad dwukrotny wzrost), w tym 48 proc. wartości (333 mln euro) stanowił wywóz pszenicy. Ważnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych były także Stany Zjednoczone (przychody na poziomie 539 mln euro, spadek o 2 proc.), a w dalszej kolejności: Algieria (251 mln euro, dwukrotny wzrost), Izrael (246 mln euro, wzrost o 1 proc.), Norwegia (235 mln euro, wzrost o 24 proc.), a także Chiny (204 mln euro, spadek o 2 proc.) i RPA (194 mln euro, wzrost o 86 proc.).

W strukturze towarowej wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso, przetwory mięsne oraz żywiec. W 2020 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej były o 4 proc. niższe niż rok wcześniej i wyniosły 6,3 mld euro, stanowiąc 19 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Największy udział w wartości eksportu tej grupy towarowej miały: mięso drobiowe (37 proc. – 2,3 mld euro), przetwory mięsne (25 proc. –1,6 mld euro), mięso wołowe (22 proc. – 1,4 mld euro) i mięso wieprzowe (12 proc. – 0,8 mld euro). Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był stosunkowo niewielki i stanowił wartościowo po 2 proc. udziału w eksporcie produktów mięsnych z Polski.

W 2020 r. drugą pod względem wartości pozycję z 14 proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z 2019 r., zwiększyła się o 28 proc., do 4,9 mld euro.

Wzrost wartości eksportu odnotowano także w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych – o 15 proc., do 4,2 mld euro, cukru i wyrobów cukierniczych – o 7 proc., do 2,5 mld euro, oraz ryb i przetworów – o 5 proc., do 2,3 mld euro, a także produktów mlecznych – o 0,3 proc., do 2,3 mld euro. Większa była również wartość wywozu m.in.: owoców łącznie z przetworami – o 3 proc. (1,4 mld euro), kawy, herbaty i kakao – o 6 proc. (0,8 mld euro), nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 15 proc. (0,7 mld euro) oraz alkoholi – o 19 proc. (0,6 mld euro). Zmniejszeniu uległy natomiast wpływy ze sprzedaży zagranicznej warzyw i przetworów (o 5 proc., do 1,7 mld euro) oraz soków owocowo-warzywnych (o 4 proc., do 0,5 mld euro).

W 2020 r., w okresie trwania pandemii koronawirusa, odnotowano wzrost udziału wpływów uzyskanych ze sprzedaży zagranicznej artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem. W 2020 r. udział ten osiągnął 14,3 proc. wobec 13,3 proc. w roku 2019.

Warto wspomnieć, że w danych za 2020 r. Wielka Brytania wciąż pozostawała w unii celnej z UE i była uczestnikiem wspólnego unijnego rynku. Z tego powodu w statystykach zaliczono ją do UE.

źródło: KOWR

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także