11.08.2019/09:24

Polski przemysł spożywczy wypowiada wojnę nieskutecznej segregacji odpadów. Ma własną koncepcję

Związek Pracodawców EKO-PAK, Polska Federacja Producentów Żywności oraz Związek Pracodawców „Browary Polskie” przedstawiły wspólną koncepcję, jak w Polsce można wdrożyć zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta z uwzględnieniem różnych mechanizmów możliwych dla różnych rodzajów opakowań. Zakłada ona m.in., że koszty selektywnej zbiórki i przygotowania odpadów opakowaniowych do recyklingu będą w znacznie mniejszym stopniu obciążać mieszkańców, a za zagwarantowanie procesu recyklingu odpowiedzialne będą organizacje odzysku opakowań.

Według stworzonej koncepcji samorządy gminne pozostają odpowiedzialne za odbiór odpadów komunalnych, w tym opakowaniowych od mieszkańców. Następnie odebrane odpady przechodziłyby kontrolę u mieszkańców (firma odbierająca odpady) i weryfikację jakości selektywnie zebranych odpadów (instalacja komunalna / sortownia odpadów).

Ważnym elementem jest ustalanie kosztów na podstawie przetargów gminnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców opartych nie tylko na kosztach, ale również na parametrach jakościowych. Tzn. do zarządzania odpadami wybierane byłyby najskuteczniejsze podmioty. Środki finansowe byłyby przekazywane bezpośrednio firmom odbierającym odpady od mieszkańców oraz instalacjom komunalnym lub sortowniom odpadów. W takim systemie ważna jest jawność kosztów wszystkich elementów gospodarki odpadami: selektywnej zbiórki, transportu i przygotowania do recyklingu. Płatność byłaby dokonywana wyłącznie po udokumentowaniu i skontrolowaniu zrealizowanych działań.

Następnie organizacje odzysku opakowań zabezpieczyłyby jakość i sprawność procesu recyklingu pośrednicząc pomiędzy instalacjami komunalnymi lub sortowniami odpadów a recyklerami. Dzięki temu producenci opakowań dostawaliby odpowiedniej jakości surowiec do produkcji nowych opakowań.

Co ważne, system taki trzeba dostosować do zbiórki i przetwarzania różnych materiałów opakowaniowych. Ważne jest także utrzymanie i rozwój dotychczasowego dorobku w zagospodarowaniu niektórych rodzajów opakowań – np. butelek i opakowań wielokrotnego użytku, wielomateriałowych oraz aluminiowych.

W lipcu 2018 r. opublikowany został znowelizowany pakiet dyrektyw odpadowych Unii Europejskiej, ustanawiający wyższe cele recyklingu odpadów komunalnych oraz opakowaniowych oraz nakładający na producentów wyrobów w opakowaniach obowiązek stosowania się do ujednoliconej w dyrektywach zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Producenci ci zobowiązani będą m.in. do pokrycia kosztu netto (po odjęciu przychodów ze sprzedaży surowców) selektywnej zbiórki i przygotowania odpadów opakowaniowych do recyklingu. Krajowe przepisy regulujące wdrożenie zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta mają zostać uchwalone do lipca 2020 r., zaś konkretne rozwiązania wynikające z tej zasady muszą zostać uruchomione najpóźniej od 2023 r.

Dodaj komentarz

2 komentarze

  • acc 08.08.2019

    ja z kolei mam szczerą nadzieję że brukselska neokomuna przejdzie do historii i nastanie normalność, ważne tematy będą przedmiotem obrad a nie ustalanie, czy żaba jest rybą albo jaki łuk może mieć banan czy ogórek. Absurdy tego gremium sięgają zenitu...Nie traktuję sprawy odpadów jako mało ważnej, ale może się tym zająć ktoś inny, tymczasem jesteśmy zasypywani masą nowych socjalistycznych dyrektyw, których się mamy stosować, rozumiem, że takie jest życzenie ich mocodawców, którzy ich opłacają ale ta patologia wcześniej czy później runie!

  • DR 08.08.2019

    Bez dobrej kampanii społecznej ludzie będą źle nastawieni do segregacji odpadów. Dlaczego przemysł nie wspiera dobrych nawyków przez produkcję worków pod kolor pojemników?To by pomogło. Dlaczego, nie funkcjonuje system kaucjonowania opakowań produktów niebezpiecznych? Dlaczego, żeby w lokalnej lamusowni oddać opakowanie po np. lakierze trzeba mieć zaświadczenie o meldunku w gminie + kartę charakterystyki produktu?

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.