23.08.2016/09:22

Preferencje podatkowe dla firm z rynku nieruchomości komercyjnych

Rząd planuje wprowadzić preferencje podatkowe dla podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych. Celem rządu jest pobudzenie działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem i zwiększenie w nim zaangażowania krajowego kapitału prywatnego.

Pod koniec lipca w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź zmian legislacyjnych obejmujących ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustaw w odniesieniu do podmiotów działających na rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych. Celem zmian jest wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa – wzorem innych państw Unii Europejskiej – regulacji, które umożliwią rozwój krajowych spółek działających na tym rynku, który obecnie zdominowany jest przez inwestorów zagranicznych. Projektodawca upatruje w zmianach szansę na wyrównanie konkurencji wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie w niektórych krajach tzw. REIT-y (Real Estate Investment Trusts) już funkcjonują i cieszą się zainteresowaniem inwestorów.

Dla kogo preferencje podatkowe?

Preferencje podatkowe zarezerwowane zostałyby dla spółek rynku wynajmu nieruchomości, którymi będą spółki publiczne z siedzibą lub zarządem na terenie Polski. Co istotne, spółki te powinny charakteryzować się odpowiednią strukturą majątku oraz wyniku finansowego. Pierwszy z warunków nakładałby na spółkę wymóg, aby co najmniej 70% wartości godziwej aktywów składało się z nieruchomości, udziałów lub akcji w spółkach zależnych oraz akcji innych spółek rynku wynajmu nieruchomości, zaś zobowiązania – nie powinny przekroczyć 70% wartości godziwej jej aktywów. Nadto portfel nieruchomości tych spółek powinien składać się z co najmniej z trzech nieruchomości lub ich części. Drugi z warunków w zakresie wyniku finansowego stanowi, iż co najmniej 70% zysku przed opodatkowaniem powinno zostać osiągnięte z wynajmu nieruchomości lub ich części lub odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części. Projekt zakładał będzie również wymogi w zakresie utrzymania odpowiednio wysokiej dystrybucji zysku w postaci wypłat w formie dywidendy, co ma zapewnić również zaangażowanie inwestorów detalicznych, w tym inwestorów niezwiązanych z branżą nieruchomości.
Szczególny status spółek rynku wynajmu nieruchomości

Istotę szczególnego statusu spółek rynku wynajmu nieruchomości stanowiłoby zwolnienie podatkowe zmierzające do eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów i przychodów związanych z najmem nieruchomości. Zgodnie z projektem z opodatkowania zwolnione byłyby dochody uzyskane z najmu nieruchomości lub ich części, a także z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części i dochody uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach zależnych oraz przychody z dywidend wypłaconych spółce rynku wynajmu nieruchomości przez spółki zależne.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.