14.11.2019/09:54

Przywrócenie do pracy nawet bez prawomocnego wyroku [Cykl porad prawnych]

W dniu 7 listopada 2019 r. weszła w życie duża nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która dotyka także postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy. Obecnie sąd w orzeczeniu o przywrócenie do pracy może nakazać pracodawcy zatrudnianie pracownika aż do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd drugiej instancji.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik, który otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę może żądać orzeczenia przez sąd, że to wypowiedzenie jest bezskuteczne, a jeżeli umowa o pracę uległa już rozwiązaniu pracownik może żądać przywrócenia do pracy lub zasądzenia odszkodowania. Natomiast pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę może żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Zmiana, która dokonała się 7 listopada 2019. r dotyczy instytucji przywrócenia do pracy.

W dotychczasowym brzmieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego sąd pracy mógł wydać nakaz zatrudniania pracownika tylko, gdy uznawał wypowiedzenie za bezskuteczne, czyli, gdy nie doszło jeszcze do rozwiązania stosunku pracy. W praktyce bardzo rzadko spotykana była sytuacja, w której sąd pracy zdążył rozpoznać sprawę, zanim doszło do rozwiązania stosunku pracy.

Owszem pracownik wnoszący o przywrócenie do pracy mógł złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie poprzez zatrudnianie pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o przywrócenie do pracy, jednak rzadko pracownicy korzystali z takiego uprawnienia, z uwagi na nieprzychylność sądów do takich wniosków. Dlatego pracownicy niezbyt często decydowali się na roszczenie przywrócenie do pracy, ponieważ ich powrót do pracy mógł mieć miejsce po wielu latach, podczas których pozostawaliby w trudnej sytuacji materialnej i  których powrót do pracy mógł okazać się bezcelowy. Powrót do pracy po kilku latach mógł stanowić także dla pracownika utrudnienie w sferze osobistej.

Ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że postępowanie w sądzie rejonowym, do których trafią tego typu sprawy, trwa około roku. Do tego należy doliczyć czas oczekiwania i wyrok wydany przez sąd drugiej instancji, czyli kolejne od 6 miesięcy do nawet roku.

Obecnie sytuacja uległa zmianie. W nowym brzmieniu przepisów sąd uznając wypowiedzenie za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Podkreślić należy, że powrót pracownika do pracy po wyroku sądu pierwszej instancji będzie mógł mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy roszczeniem pracownika będzie powrót do pracy i pracownik złoży odpowiedni wniosek w tym przedmiocie.

Pracownik, który zdecyduje się na powrót do pracy, powróci do niej na poprzednich warunkach, obowiązujących sprzed rozwiązania stosunku pracy.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.