02.11.2016/13:18

Rynek dystrybucji i produkcji spożywczej w Polsce

Fundacja Republikańska przygotowała raport, który opisuje sytuację na polskim rynku dystrybucji spożywczej począwszy od kondycji sektora rolnego, przez przemysł po handel detaliczny.

Rynek spożywczy można podzielić na kilka grup, połączonych ze sobą i uszeregowanych w łańcuchu dostaw. Każdy z nich wyróżnia się odmienną strukturą rynku, stopniem koncentracji oraz wartością dodaną.
Pierwszą grupę stanowią producenci rolni. Jest to grupa charakteryzująca się znaczną liczbą podmiotów oraz wysokim rozdrobnieniem, będącym następstwem procesów zachodzących w polskim rolnictwie w okresie komunizmu. W 2014 roku istniało 1413 tys. gospodarstw rolnych, z czego aż 1408 tys. stanowiły gospodarstwa indywidualne. Obecna struktura rynku skutkuje niskim wkładem rolnictwa w wartość dodaną w całej gospodarce, który wyniósł jedynie 2,6% w 2014 roku.

Należy zauważyć głębokie zmiany zachodzące w polskim rolnictwie na przestrzeni ostatnich lat, skutkujące znacznym zmniejszeniem liczby gospodarstw rolnych oraz zwiększeniem udziału największych gospodarstw o powierzchni powyżej 50ha5. Kolejnym rozwiązaniem wpływającym na strukturę rynku producentów rolnych oraz poprawę ich sytuacji jest powstawanie grup producenckich oraz spółdzielni rolniczych. Pozwala to na stopniowe zwiększenie efektywności rolnictwa oraz poprawę pozycji producentów rolnych wobec odbiorców.

Następną grupę podmiotów działających na rynku spożywczym stanowi przemysł spożywczy. GUS w swoich opracowaniach wyszczególnia 3 podkategorie w tej grupie: producentów spożywczych, producentów napojów oraz producentów tytoniu. W 2014 roku w całym przemyśle spożywczym pracowało ponad 410 tys. osób. Łączna wartość produkcji sprzedanej w cenach producenta przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników wyniosła 209 mld zł.

Najważniejsze kategorie stanowiły: mięso i wyroby z mięsa (51 mld zł), napoje (30 mld zł), produkty mleczarskie (26 mld zł), tytoń (17 mld zł), gotowe pasze i karmy dla zwierząt (13 mld zł), owoce i warzywa zakonserwowane i przetworzone (12 mld zł). Wartość sprzedana produkcji przemysłu spożywczego stanowi 16,7% całkowitej produkcji sprzedanej w Polsce. Przemysł spożywczy stanowi jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki i w opinii wielu Polaków stanowi nasz powód do dumy, ze względu na wysoką jakość oferowanych wyrobów. Jednakże w rzeczywistości jest zdominowany przez zagraniczne międzynarodowe korporacje, posiadające w większości segmentów rynku silną lub wręcz dominującą pozycje. Właśnie ta część rynku spożywczego będzie przedmiotem dalszej, dogłębnej analizy w niniejszym raporcie.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.