16.09.2021/10:43

Sejm zajmie się w piątek projektem nowej ustawy o przewadze kontraktowej

W piątek 17 września na posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Projekt przewiduje wprowadzenie m.in. nowego katalogu zakazanych praktyk, jak również wskazanie tzw. "szarych praktyk", czyli takich, które co do zasady będą zabronione, ale pozostaną dopuszczalne w sytuacji, gdy nabywca i dostawca uzgodnią je "jasno i jednoznacznie" jeszcze przed stosowaniem.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po konsultacjach z UOKiK, wpłynął do Sejmu 4 sierpnia br. Tydzień później został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 17 września.

Projekt nie jest drobną nowelizacją aktualnej ustawy o przewadze kontraktowej (z grudnia 2016 r.), lecz ma ją w całości zastąpić. Powstał po wyciągnięciu wniosków z pierwszych lat funkcjonowania przepisów o przewadze kontraktowej w Polsce; dodatkowo ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, zakazane praktyki wykorzystujące przewagę kontraktową mają polegać w szczególności na:

1)    dokonaniu przez nabywcę zapłaty dostawcy:

a)      w przypadku gdy umowa przewiduje regularne dostarczanie produktów:

–       po upływie 30 dni od dnia zakończenia uzgodnionego między nabywcą a dostawcą okresu dostarczania łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych, w którym produkty te zostały dostarczone, albo od dnia ustalenia kwoty do zapłaty za ten okres dostarczania produktów, jeżeli jest to dzień późniejszy niż dzień zakończenia uzgodnionego okresu dostarczania, w którym produkty te zostały dostarczone,

–       po upływie 60 dni od dnia zakończenia uzgodnionego między nabywcą a dostawcą okresu dostarczania produktów, innych niż łatwo psujące się produkty rolne lub spożywcze, w którym produkty te zostały dostarczone, albo od dnia ustalenia kwoty do zapłaty za ten okres dostarczania produktów, jeżeli jest to dzień późniejszy niż dzień zakończenia uzgodnionego okresu dostarczania, w którym produkty te zostały dostarczone,

b)      w przypadku gdy umowa nie przewiduje regularnego dostarczania produktów:

–       po upływie 30 dni od dnia, w którym łatwo psujące się produkty rolne lub spożywcze zostały dostarczone, albo od dnia ustalenia kwoty do zapłaty, jeżeli jest to dzień późniejszy niż dzień, w którym produkty te zostały dostarczone,

–       po upływie 60 dni od dnia, w którym inne niż łatwo psujące się produkty rolne lub spożywcze zostały dostarczone, albo od dnia ustalenia kwoty do zapłaty, jeżeli jest to dzień późniejszy niż dzień, w którym produkty te zostały dostarczone;

2)    anulowaniu przez nabywcę zamówienia przed upływem 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych;

3)    jednostronnej zmianie przez nabywcę warunków umowy;

4)    nieuzasadnionemu obniżaniu należności z tytułu dostarczenia produktów po jego przyjęciu przez nabywcę w całości albo umówionej części, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu;

5)    żądaniu przez nabywcę od dostawcy płatności niezwiązanych ze sprzedażą produktów rolnych lub spożywczych dostawcy;

6)    żądaniu przez nabywcę od dostawcy zapłaty za pogorszenie się stanu lub utratę produktów rolnych lub spożywczych, do których doszło w obiektach nabywcy lub po przejściu własności tych produktów na nabywcę z przyczyn niezawinionych przez dostawcę;

7)    odmowie przez nabywcę pisemnego potwierdzenia warunków umowy obowiązujących między nabywcą a dostawcą, o których pisemne potwierdzenie zwrócił się dostawca;

8)    bezprawnym pozyskiwaniu, wykorzystywaniu lub ujawnianiu przez nabywcę tajemnic przedsiębiorstwa;

9)    grożeniu podjęciem handlowych działań odwetowych lub podejmowaniu takich działań przeciwko dostawcy, jeżeli ten korzysta z praw przysługujących mu na mocy umowy lub przepisów prawa;

10)    żądaniu od dostawcy rekompensaty za koszty rozpatrzenia skarg konsumentów związanych ze sprzedażą produktów dostawcy mimo braku zaniedbania lub winy ze strony dostawcy;

11)    zwrocie przez nabywcę dostawcy niesprzedanych produktów bez zapłaty lub za ich unieszkodliwianie;

12)    pobieraniu od dostawcy opłaty stanowiącej warunek przechowywania, prezentowania lub oferowania sprzedaży jego produktów lub udostępniania takich produktów na rynku;

13)    żądaniu przez nabywcę od dostawcy ponoszenia całości lub części kosztów obniżek cen produktów sprzedawanych przez nabywcę w ramach organizowanej przez nabywcę promocji;

14)    żądaniu przez nabywcę od dostawcy zapłaty za reklamowanie produktów przez nabywcę;

15)    żądaniu przez nabywcę od dostawcy zapłaty za prowadzenie marketingu produktów prowadzony przez nabywcę;

16)    żądaniu przez nabywcę od dostawcy ponoszenia opłat dotyczących czynności wykonywanych przez pracowników zajmujących się urządzeniem lokalu wykorzystywanego do sprzedaży produktów dostawcy.

Praktyki wymienione w punktach od 1 do 10 będą bezwzględnie zakazane, natomiast praktyki wymienione w pkt 11–16 będą dozwolone, pod warunkiem, że zostały one przed ich stosowaniem jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą a dostawcą.

Ponadto nie będziemy mieli do czynienia z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej, jeżeli umowa między dostawcą a nabywcą zostanie zawarta przed przewidywanym terminem promocji i będzie zawierała postanowienia określające termin rozpoczęcia promocji, czas jej trwania oraz ilość produktów rolnych lub spożywczych, które będą objęte promocją.

Warto dodać, że powyższy katalog będzie katalogiem otwartym. Oznacza to, że nawet praktyki, które nie są wymienione wprost na załączonej wyżej liście, mogą zostać uznane za nieuczciwe.

W projekcie zapisano, że nowa ustawa ma wejść w życie 1 listopada 2021 r., zastępując w całości akt z grudnia 2016 r.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także