26.06.2020/08:56

Sieć CCC publikuje strategię zrównoważonego rozwoju GO.22

Spółka CCC opublikowała szczegółową strategię zrównoważonego rozwoju, będącą jednym z filarów strategii biznesowej Grupy na lata 2020-2022 „Go.22”. Jej obszary to odpowiedzialny produkt, odpowiedzialność względem środowiska naturalnego, odpowiedzialność względem pracowników oraz wobec społeczeństwa. W kompleksowej strategii przyjęte zostały zróżnicowane mierniki zakładające stopniowe podwyższanie celów każdego roku.

Wiodącym celem zrównoważonego rozwoju jest minimalizacja negatywnego wpływu prowadzonej działalności na otoczenie poprzez dalsze obniżenie wskaźników emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie wykorzystywanej energii elektrycznej oraz redukcja ilości odpadów (w każdym aspekcie o 7 proc. w perspektywie roku 2022) i wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Kolejne działania prośrodowiskowe to większa liczba ekologicznych linii produktowych „Go for Nature” oraz zwiększenie do 80 proc. udziału opakowań kartonowych nadających się do recyklingu. Zarząd Grupy planuje także dalsze zwiększanie możliwości rozwoju pracowników, a także dalsze wspieranie różnorodności i równości. Długoterminowym celem jest uzyskanie prestiżowego ratingu MSCI ESG na poziomie A+ wyróżniającego światowych liderów zrównoważonego rozwoju.

– Dobrane przez CCC wskaźniki odnoszą się do wszystkich analizowanych obszarów, zarówno tych,
w których wiele inicjatyw jest już realizowanych, jak i tych, w których firma dopiero planuje rozpocząć działania i widzi potencjał do poprawy. Ciągły monitoring oraz analiza danych z lat poprzednich pomagają nam w identyfikacji obszarów wrażliwych i takich, w których możemy zrobić jeszcze więcej dla środowiska, społeczności czy bezpieczeństwa w perspektywie trzech najbliższych lat – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu CCC S.A.

Odpowiedzialny produkt

Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz relacjami z partnerami to istotne elementy działalności Grupy i gwarancja dostarczania na rynek produktów bezpiecznych, dobrej jakości oraz wytwarzanych i sprzedawanych w sposób odpowiedzialny. W obszarze produktowym niezwykle istotne są dziś dwa procesy. Po pierwsze rosnąca konieczność włączenia się w model gospodarki o obiegu zamkniętym, co wiąże się z lepszym wykorzystaniem surowców oraz wydłużaniem utrzymywania wartości produktów w ich cyklu życia. Po drugie dbałość o przestrzeganie wszystkich praw człowieka w łańcuchu dostaw.

Opracowanie Kodeksu Postępowania CCC, którego dostawcy zobowiązują się przestrzegać pozwala na większą kontrolę łańcucha dostaw i wypracowanie wspólnych standardów pracy w trosce o środowisko i z poszanowaniem praw człowieka. CCC buduje partnerskie relacje z dostawcami jednocześnie stawiając konkretne wymagania i edukując ich w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Dziś 100 proc. dostawców Grupy zaangażowanych w wytwarzanie produktów podpisało Kodeks Postępowania CCC. W latach 2020-2022 Grupa planuje włączyć do grupy objętej kodeksem także dostawców usług inwestycyjnych, cyfrowych i pozostałych. Grupa weryfikuje przestrzeganie zasad zapisanych w Kodeksie poprzez audyty. Odsetek partnerów, u których przeprowadzono takie kontrole ma wzrastać o 5 pp. rocznie i osiągnąć poziom 60 proc. w 2022 roku.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.