10.03.2020/18:55

Sklep na pół. Wspólny biznes a podział majątku

W Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo. Decydujemy się coraz śmielej na rozwód, jeżeli są ku temu powody. Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz przybliża meandry prawa, odnosząc się do sytuacji, gdy rozwodzący się małżonkowie mają wspólny biznes.

Rozwód pociąga za sobą szereg konsekwencji. Najważniejszymi z nich są bez wątpienia ustanie małżeństwa, zmiana zasad dotyczących opieki nad dziećmi oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania, a także zmiana ustroju majątkowego panującego pomiędzy małżonkami. Zazwyczaj zmiana ta polega na ustaniu wspólności majątkowej i przekształceniu się jej we współwłasność w częściach ułamkowych (chyba że małżonkowie uregulowali ustrój inaczej za pomocą umowy np. tzw. intercyzy).

Po orzeczeniu rozwodu i ustaniu wspólności majątkowej byli małżonkowie zazwyczaj przystępują do podziału majątku wspólnego, w którego skład wchodzą co do zasady wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Podziałowi podlegają nieruchomości (domy, mieszkania), ruchomości (samochody, sprzęty, meble itp.), a nadto: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40 a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rzadko wspomina się jednak o tym, że rozwód i następujący po nim podział majątku ma także doniosły wpływ na losy wspólnie prowadzonego przez małżonków biznesu.

Sposoby podziału majątku

Na początku należy wspomnieć o tym, że stosownie do art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego podział majątku wspólnego może nastąpić na mocy umowy bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie którejkolwiek z osób uprawnionych do żądania podziału tego majątku. Istnieją więc dwa sposoby dokonania podziału majątku wspólnego – sądowy i umowny.

W kwestii sądowego podziału majątku należy wskazać, że sprawa o podział ma na celu ustalenie składu oraz wartości majątku wspólnego małżonków, który następnie podlega podziałowi. Sąd rozstrzyga także spory o to, czy dany składnik majątku należy zaliczyć do majątku wspólnego małżonków, który podlega podziałowi, czy też do majątku osobistego jednego z nich. Co więcej, sąd orzeka w przedmiocie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (jeżeli takie żądanie zostanie przez którąś ze stron zgłoszone), a także o zwrocie wydatków, nakładów i innych świadczeń poczynionych z majątków osobistych małżonków na majątek wspólny lub odwrotnie. Majątek może zostać podzielony poprzez fizyczny podział rzeczy wspólnej (jeśli jest możliwy) oraz przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli – w obu przypadkach sąd może określić wysokość spłat między małżonkami. Kolejnym sposobem jest sprzedaż rzeczy należących do majątku wspólnego i podział uzyskanej kwoty proporcjonalnie do wielkości udziałów przysługujących małżonkom.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.