18.02.2021/11:45

Sprzedaż Ambry wzrosła prawie o 7 proc. Za granicą firmie szło lepiej niż w Polsce

Ambra pokazała wyniki uzyskane w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku. Wartość sprzedaży wzrosła prawie o 7 proc., w tym na rynku polskim o 1,6 proc.

Sprzedaż w ujęciu wartościowym w pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/2021 (od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku) wzrosła o 6,9 proc., do czego przyczynił się w największym stopniu wzrost na rynkach Czech, Słowacji i Rumunii.

Tempo organicznego wzrostu sprzedaży wyniosło 4,4 proc. Na rynku polskim przychody ze sprzedaży wzrosły tylko o 1,6 proc. Obniżenie dynamiki sprzedaży w stosunku do poprzednich okresów spowodowane było przede wszystkim ograniczeniami w sprzedaży w gastronomii oraz zmniejszoną odwiedzalnością galerii handlowych.

Na rynkach zagranicznych dynamika wzrostu sprzedaży wyniosła w walutach lokalnych: 46 proc. w Czechach i Słowacji (wzrost organiczny 25,7 proc.) i 7,9 proc. w Rumunii. Rentowność marży na sprzedaży w pierwszym półroczu 2020/2021 r. spadła o 1,8 punktu procentowego, głównie ze względu na wyższy kurs EUR/PLN oraz zmianę struktury sprzedaży.

Rentowność zysku brutto na sprzedaży pozostała na podobnym poziomie jak w porównywalnym okresie poprzedniego roku obrotowego dzięki niższym o 5,2 mln zł wydatkom marketingowym.

Koszty działalności operacyjnej (wynagrodzenia, amortyzacja i pozostałe) wzrosły o 6,5 mln zł, czyli o 8,9 proc. (z tego 1,5 mln zł to efekt akwizycji). Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) był wyższy o 2,1 mln zł, czyli o 3,8 proc. i wyniósł 58,2 mln zł.

Zysk netto za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021 wyniósł 45,6 mln zł i był wyższy o 5,0 proc., a zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 35,0 mln zł i wzrósł o 2,0 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Spadek zadłużenia o 35,8 proc. związany był z niższym poziomem zapasów w porównaniu z końcem poprzedniego roku obrotowego.

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/2021 sprzedaż Grupy wzrosła o 6,0% osiągając wartość 387,6 mln zł. Po oczyszczeniu przychodów ze sprzedaży eksportowej w przeważającej części obejmującej towary nie stanowiące podstawowej działalności Grupy wzrost sprzedaży Grupy wynosił 6,9 proc, natomiast organiczny wzrost przychodów ze sprzedaży (z pominięciem akwizycji) wyniósł w tym okresie 4,4%.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach najbardziej dynamicznie rosła sprzedaż win spokojnych i alkoholi wysokoprocentowych.

Najlepsze wyniki sprzedaży odnotowały wina spokojne, wśród których wyróżniały się marki Fresco Portada czy Cono Sur. W okresie tym spadła natomiast sprzedaż win musujących i napojów bezalkoholowych dla dzieci. Na zagranicznych rynkach działalności Grupy sprzedaż rozwijała się znacznie dynamiczniej. Wzrost przychodów ze sprzedaży w Czechach i Słowacji wyniósł z tym okresie w walutach lokalnych 46,0%, w tym wzrost  organiczny na poziomie 25,7%. Największy wkład we wzrost sprzedaży miały wina musujące Mucha Sekt i wina owocowe Nas Sad.

W ocenie zarządu na osiągane w przyszłości wyniki najbardziej istotny wpływ będą mieć zmiany konsumpcji wina i innych napojów alkoholowych premium. W oparciu o posiadane dane historyczne dotyczące wzrostu polskiego rynku wina, a także wielokrotnie niższy poziom konsumpcji per capita w porównaniu do innych krajów Europy zarząd Ambry pozytywnie ocenia długoterminowe perspektywy wzrostu tego rynku. 

Trwałym i sprzyjającym wzrostowi rynku wina czynnikiem będzie również zmiana stylu życia w Polsce, w wyniku której konsumenci odchodzą od konsumpcji alkoholi mocnych, w szczególności wódki i zwiększają konsumpcję wina. Głównym zagrożeniem dla tego wzrostu mogłoby być pogorszenie ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce i obniżenie zamożności społeczeństwa. 

W związku z obecnym stanem pandemii COVID-19 i jej wpływem na gospodarkę Zarząd Ambry w perspektywie krótko- i średnioterminowej oczekuje, że ograniczenia związane z pandemią oraz pogorszenie sytuacji ekonomicznej i nastrojów konsumenckich negatywnie wpłyną na zakupy produktów Grupy.

Przy czym skala możliwego spadku konsumpcji i sprzedaży oraz ich wpływu na wyniki finansowe Grupy jest w chwili obecnej trudna do oszacowania z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności. Istotną częścią ryzyka rynkowego jest postępująca konsolidacja handlu detalicznego oraz możliwe zwiększanie się udziału bezpośredniego importu wina przez konsolidujący się handel detaliczny.
 

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także