17.08.2018/12:29

Wzrost wynagrodzeń spowolnił. Czy spowolni też wzrost konsumpcji?

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lipcu do 7,2 proc. r/r z 7,5 proc. w czerwcu, kształtując się poniżej prognozy Credit Agricole (7,8 proc.) i konsensusu rynkowego (7,6 proc.). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w lipcu o 5,1 proc. r/r wobec 5,5 proc. w czerwcu – wynika z raportu MAKROplus banku Credit Agricole.

Zdaniem analityków banku, głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki płac w lipcu br. były przesunięcia zmiennych składników wynagrodzenia w górnictwie. Z kolei wsparciem dla dynamiki wynagrodzeń były czynniki statystyczne związane z korzystną różnicą w liczbie dni roboczych, podbijające dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

– Lipcowe dane są zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym w kolejnych miesiącach roczna dynamika wynagrodzeń, wspierana przez umiarkowaną presję płacową w szeregu branż, będzie się kształtować w przedziale 7-8 proc. Wyniki badań koniunktury NBP ("Szybki Monitoring NBP”, lipiec 2018) potwierdzają taką ocenę. Wskazują one bowiem na spadek presji płacowej, co sygnalizuje małe prawdopodobieństwo eksplozji wzrostu wynagrodzeń w kolejnych kwartałach – mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska.

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o 9,1 tys. m/m wobec wzrostu o 11,8 tys. w czerwcu. Natomiast roczna dynamika zatrudnienia w lipcu obniżyła się do 3,5 proc. r/r wobec 3,7 proc. w czerwcu. Do spadku dynamiki zatrudnienia w lipcu przyczyniły się efekty wysokiej bazy sprzed roku – w 2017 r. odnotowano najwyższy w historii lipcowy wzrost zatrudnienia w ujęciu miesięcznym (20,6 tys. m/m).

– Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszego scenariusza zakładającego stopniowy spadek dynamiki zatrudnienia w najbliższych kwartałach. Taką tendencję sygnalizował również wspomniany wyżej "Szybki Monitoring NBP”. Opublikowany w nim wskaźnik prognoz zatrudnienia w ostatnich dwóch kwartałach obniżał się, wcześniej rosnąc nieprzerwanie od początku 2017 r. – kontynuuje Jaworski.

Zdaniem analityka, należy się liczyć z pewnym spowolnieniem wzrostu konsumpcji. – Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyła w lipcu do 8,7 proc. r/r wobec 9,4 proc. w czerwcu i 9,5 proc. w II kw. Spowolnienie realnego tempa wzrostu funduszu płac stanowi ryzyko w dół dla naszej prognozy stabilizacji dynamiki spożycia prywatnego w III kw. br. na poziomie 4,6 proc. – podsumowuje analityk Credit Agricole Bank Polska.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.