06.06.2023 / 16:17
StoryEditor

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie grupowe?

Posiadanie dobrej polisy ubezpieczeniowej niewątpliwie daje poczucie finansowego bezpieczeństwa.
Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający, dlatego też przedsiębiorcy zmuszeni są konkurować o pracowników nie tylko wynagrodzeniami, ale również benefitami pozapłacowymi. Jednym z kluczowych benefitów niezmiennie od lat pozostaje możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. Jak działa taka polisa i dlaczego warto z niej skorzystać?

Czym jest ubezpieczenie grupowe i kto może z niego skorzystać?

Posiadanie dobrej polisy ubezpieczeniowej niewątpliwie daje poczucie finansowego bezpieczeństwa. Warunkiem realizacji takiego scenariusza jest jednak wybór właściwego ubezpieczenia. Wprawdzie każdy może zdecydować się na indywidualną polisę, jednak co do zasady korzystniejszym wariantem jest ubezpieczenie grupowe, oferowane dziś przez wielu pracodawców jako jeden z benefitów pozapłacowych.

Czym jest ubezpieczenie grupowe? Mówiąc najprościej – polisą ubezpieczenia na życie, dotyczącą grupy osób. Umowa taka może zostać zawarta z ubezpieczycielem przez firmę, która zatrudnia przynajmniej dwie osoby. Nie oznacza to jednak, że tylko one mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczeniem mogą być objęci zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Nie ma również przeszkód, by ochronę ubezpieczeniową rozszerzyć na członków ich rodzin czy partnerów.

To, kto może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową, może być w pewien sposób ograniczone przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ograniczenia tyczyć mogą się, chociażby, wieku ubezpieczonych czy formy ich zatrudnienia w firmie. Mając to na uwadze, warto dobrze przeanalizować nie tylko zakres ochrony ubezpieczeniowej, ale również wszystkie stawiane przez ubezpieczyciela warunki i ograniczenia. Przykładowo ubezpieczenie grupowe Nationale Nederlanden obejmuje pracodawcę i pracowników w wieku od 15 do 75 lat, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innych form, zaakceptowanych przez towarzystwo.

Powody, dla których warto skorzystać z ubezpieczenia grupowego

Powodów, dla których warto rozważyć przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, oferowanego przez pracodawcę, jest przynajmniej kilka. Przede wszystkim jest to korzystne z uwagi na fakt, iż bardzo często taka polisa jest finansowana w całości lub części przez pracodawcę. Ubezpieczony nie musi tym samym we własnym zakresie szukać polisy na życie i samodzielnie jej finansować.

Nie bez znaczenia jest również zakres ochrony ubezpieczeniowej. Polisy grupowe nierzadko opiewają na wysokie kwoty i oferują bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Znalezienie na rynku polisy oferującej porównywalny poziom zabezpieczenia finansowego może okazać się bardzo trudnym zadaniem. Z pewnością będzie też dużo bardziej kosztowne aniżeli polisa ubezpieczenia grupowego. Dla pracodawcy to z kolei skuteczny sposób na poprawę swojego wizerunku i przyciągnięcie pracowników.

24. wrzesień 2023 19:30