09.10.2016/13:21

Brexit – gospodarcze implikacje dla Polski

Bezpośrednim skutkiem ogłoszenia wyników referendum dotyczącego dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej był wzrost awersji do ryzyka na międzynarodowych rynkach finansowych, przejawiający się odpływem kapitału w kierunku aktywów uznawanych za bezpieczne (flight to quality). W konsekwencji złoty osłabił się w stosunku do dolara i franka szwajcarskiego, a przejściowo również funta brytyjskiego. Nastąpił również spadek głównych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych oraz wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych.

Wzrost zmienności na rynkach finansowych okazał się jednak tymczasowy i jedynym trwałym efektem referendum wydaje się deprecjacja brytyjskiej waluty, również względem złotego (złoty umocnił się z poziomu 5,70 w dniu referendum do poziomu poniżej 5 zł za funta na koniec września, a zatem o ponad 12%).

W okresie przejściowym - zgodnie z Traktatem Europejskim dwa lata od momentu notyfikacji Rady Europejskiej przez rząd brytyjski na temat decyzji o wystąpieniu z UE - wpływ decyzji o Brexicie na gospodarkę polską będzie ograniczony do wymiany handlowej. Niepewność co do ram przyszłej współpracy z UE pogarsza perspektywy wzrostu gospodarki brytyjskiej, w szczególności inwestycji. Dodatkowo, deprecjacja funta będzie miała przełożenie na wzrost cen, co biorąc pod uwagę słaby wzrost płac nominalnych w ostatnich latach, może osłabiać brytyjski popyt konsumpcyjny. Obok efektu koniunkturalnego, na polski eksport do Wielkiej Brytanii oddziaływać będzie zapewne również efekt kursowy, wynikający z aprecjacji złotego względem funta.

W dłuższym horyzoncie czasowym gospodarka polska odczuje skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE poprzez wpływ tego wydarzenia na: (1) warunki wymiany handlowej, (2) możliwość przepływu osób oraz (3) wysokość budżetu UE. Wielka Brytania jest dla Polski trzecim co do wielkości zagranicznym rynkiem zbytu, jednak jej udział w polskim eksporcie wynosi niecałe 7%. Tym niemniej, od momentu przystąpienia do UE dynamika polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii przewyższała dynamikę odnotowaną w kontaktach handlowych z innymi krajami UE-15, w szczególności w zakresie produktów rolno-spożywczych. Co więcej, od 2003 r. Polska wypracowuje systematyczną (i rosnącą) nadwyżkę w handlu z Wielką Brytanią. Brexit może oznaczać wzrost taryfowych i pozataryfowych barier handlu, a zatem ograniczenia w możliwości eksportu do Wielkiej Brytanii. Dodatkowo, może zmniejszyć również stan inwestycji zagranicznych w Polsce, jako że lokowane były z myślą o dostarczaniu produktów na rynek unijny, w tym Wielkiej Brytanii (również pośrednio, poprzez udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw).

Po Brexicie może również nastąpić zaostrzenie polityki imigracyjnej, co skutkowałoby zmniejszeniem skali polskiej emigracji do Wielkiej Brytanii w kolejnych latach i mogłoby wpłynąć na status 720 tys. Polaków, którzy zgodnie z szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego przebywali w 2015 r. w tym kraju. Do czasu wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE (najwcześniej na początku 2019 r.) większość z nich będzie jednak przebywała tam dłużej niż pięć lat, a zatem spełniała kryterium ubiegania się o pobyt stały, ale ewentualne ograniczenie dostępu do świadczeń społecznych może skłonić część z nich do powrotu. Ewentualne zmniejszenie liczby emigrantów w Wielkiej Brytanii może zmniejszyć wysokość środków przekazywanych do Polski i tym samym mieć wpływ na polski bilans płatniczy. Brak kontrybucji Wielkiej Brytanii do budżetu UE (jako jednego z głównych płatników netto) wpłynie na wysokość środków unijnych, które netto otrzymuje Polska - albo poprzez zwiększenie składki, albo obniżenie wysokości funduszy. Zgodnie z szacunkami Fundacji Bartelsmanna brak kontrybucji Wielkiej Brytanii oznaczałby dla Polski - biorąc pod uwagę podział budżetu UE w obecnej perspektywie finansowej - fundusze niższe o 7,7%. Z drugiej jednak strony, korekty dotyczyłyby najprawdopodobniej dopiero perspektywy finansowej 2020-2026, w ramach której podział środków unijnych może znacznie odbiegać od obecnego.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.