04.05.2017/14:38

Colian: przychody rosną, ale zyski chwilowo mocno w dół

Colian Holding opublikował wyniki finansowe za 2016 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 930 mln zł, w porównaniu do blisko 889 mln zł w roku poprzednim, co daje dynamikę +4,6%. Zysk operacyjny spadł o niemal 40% - z 69 mln do 41,5 mln zł. Do spadku zysków przyczynił się m.in. wzrost o 8,4% kosztów sprzedaży słodyczy oraz napojów.

Przychody ze sprzedaży w GK Colian Holding S.A. za 2016 rok wyniosły 930 mln. zł i w porównaniu do 2015 roku, w którym wyniosły prawie 889 mln. zł, zanotowały wzrost o 4,6% (wartościowo o ponad 41 mln. zł). W 2016 roku w strukturze sprzedaży największy udział zajmuje sprzedaż produktów 84,2%, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 8,6% oraz przychody ze sprzedaży usług odpowiednio 7,2%.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w 2016 roku wyniosły 629 mln. zł i wzrosły w stosunku do wykonania 2015 roku o 8,4% . Szczególne istotne znaczenie miał wzrost kosztów wytworzenia sprzedanych produktów i usług o 5,9%, związany z procesami wytwórczymi. W analizowanym okresie wzmocniono intensywne działania zmierzające do optymalizowania kosztów surowców, w tym szczególnie tłuszczów kakaowych używanych do produkcji czekolady i innych produktów z użyciem masy czekoladowej oraz działań optymalizacyjnych w poszczególnych zakładach produkcyjnych.

Na poziomie zysku brutto na sprzedaży nastąpił spadek o 7 873 tys. zł (2,5%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na poziomie zysku na działalności operacyjnej, zysku przed opodatkowaniem oraz zysku netto w 2016 w stosunku 2015 odnotowano około 40% spadki wartości wynikające głównie ze wzrostu kosztów działalności operacyjnej, w tym głównie usług obcych 14,1%, zużycia materiałów i energii 2,2%, kosztów wynagrodzeń 7,4%, pozostałych kosztów rodzajowych 8,1%.

Na osiągnięte rezultaty Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za 2016 rok miały wpływ m.in. sytuacja na rynku walutowym w tym w szczególności poziom kursów walut USD, EUR, GBP, poziom cen podstawowych surowców i materiałów do produkcji, sytuacja gospodarcza w Polsce oraz dynamika wzrostu PKB, które to parametry wpływają na popyt konsumencki w kraju. Na wyniki wpływ miała także sytuacja polityczna na rynkach globalnych, szczególnie w krajach wschodnich oraz Północnej Afryce, co wpływa na ograniczenia w eksporcie w tych kanałach dystrybucji. Ryzyko związane z realizacją sprzedaży w tych kierunkach jest bardzo wysokie.

W ramach przyjętej strategii w kwietniu 2016 roku Colian Holding S.A. nabyła spółkę Elizabeth Shaw Ltd., z siedzibą w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Wraz ze spółką firma przejęła silne marki ze 135 letnią tradycją, o dużym potencjale wzrostu sprzedaży na rynku brytyjskim.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.