21.03.2017/14:58

EBOR może kupić nawet 10 proc. akcji Dino Polska

Dino Polska i większościowy udziałowiec spółki Tomasz Biernacki podpisali umowy ramowe z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, na mocy których EBOR może kupić nie mniej niż 5 proc., a nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego Dino i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (Udział EBOR).

W dniu 20 marca 2017 r. Dino oraz Tomasz Biernacki zawarli z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowy ramowe. Zgodnie z nimi EBOR może nabyć w ramach oferty akcje oferowane, które stanowić będą nie mniej niż 5 proc., a nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego Dino i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („Udział EBOR”) (niemniej jednak, EBOR nie jest zobowiązany do nabycia żadnych akcji stanowiących Udział EBOR), zawsze z zastrzeżeniem, że: (i) Ostateczna Cena za Akcje Oferowane dla Inwestorów Instytucjonalnych, która zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu będzie zadowalająca z  punktu widzenia EBOR; oraz (ii) nie nastąpi, zdaniem EBOR, żadna istotna zmiana pomiędzy datą zawarcia umów ramowych a datą nabycia Udziału EBOR przez EBOR. Na podstawie Umowy Ramowej Dino, Dino zobowiązał się dołożyć najlepszych starań (co obejmuje również wydawanie odpowiednich instrukcji Menedżerom), aby zapewnić, że Udział EBOR, który zostanie nabyty w Ofercie będzie wynosił nie mniej niż 7,5% i nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Dino i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Jeżeli EBOR postanowi o nabyciu Udziału EBOR w Ofercie, nabycie zostanie dokonane za cenę ostateczną akcji oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Zgodnie z umową ramową Dino EBOR zobowiązał się, że bez pisemnej zgody Dino przez okres 180 dni, jaki upłynie od dnia pierwszego notowania akcji na GPW: (i) nie będzie oferował, nie zastawi, nie sprzeda, nie podejmie zobowiązania do sprzedaży, nie sprzeda żadnej opcji ani nie podejmie zobowiązania do nabycia, nie nabędzie żadnej opcji ani zobowiązania do sprzedaży, nie udzieli opcji nabycia, nie udzieli pożyczki dotyczącej akcji lub nie zbędzie akcji w inny sposób ani nie rozporządzi nimi

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.