17.05.2016/14:08

Europa Środkowo-Wschodnia nadal atrakcyjna dla funduszy inwestycyjnych

Oceniając sytuację ekonomiczną w Europie Środkowo-Wschodniej przedstawiciele działających w regionie funduszy Private Equity wykazują się dużym optymizmem. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy z 3 do aż 24 proc. wzrosła liczba inwestorów PE uważających, że sytuacja się poprawia.

W ciągu najbliższych miesięcy prawie trzy czwarte reprezentantów funduszy Private Equity będzie koncentrować się na nowych inwestycjach, a to oznacza, że według nich w Polsce i w pozostałych krajach regionu jest w tej chwili dobry klimat do dokonywania akwizycji. To najważniejsze wnioski z kolejnej edycji badania „Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.

Bieżąca edycja badania „Rebounding confidence drives mid-market” pokazała, że fundusze zaczęły odczuwać poprawę sytuacji gospodarczej. Potwierdza to wysokość tzw. indeksu optymizmu (CE Private Equity Confidence Index), który wynosi obecnie 124 punkty. Jeszcze sześć miesięcy wcześniej wskazywał jedynie 92.

- Fundusze Private Equity w dużej mierze zwracają uwagę na wymierne wskaźniki gospodarcze, a te są optymistyczne. Przypomnijmy, że wzrost PKB w czwartym kwartale w regionie Europy Środkowej wynosił 3,6 proc. Poza tym mamy do czynienia z niską inflacją, a dodatkowo w Polsce również z niską stopą bezrobocia, która w marcu wynosiła 10 proc. – tłumaczy Mark Jung, partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Lider Private Equity w Deloitte Central Europe.

W najnowszej edycji badania prawie jedna czwarta przedstawicieli funduszy Private Equity spodziewa się, że warunki gospodarcze w ciągu najbliższych sześciu miesięcy ulegną poprawie. To osiem razy więcej respondentów niż jesienią 2015 roku, kiedy to taką opinię wyrażało jedynie 3 proc. Z 33 do 27 proc. zmniejszył się odsetek inwestorów oczekujących pogorszenia warunków ekonomicznych. Natomiast połowa badanych przewiduje, że sytuacja gospodarcza się nie zmieni.

Aż 73 proc. respondentów w okresie najbliższych sześciu miesięcy skupi się na nowych inwestycjach. To najwyższy wynik od wiosny 2011 roku. Pół roku wcześniej taką odpowiedź wskazywało 47 proc. przedstawicieli funduszy Private Equity. Co się więc zmieniło?

- Z punktu widzenia inwestorów PE jest w tej chwili dobry moment, by wejść w nowe przedsięwzięcia, które w ciągu kolejnych 3-5 lat mogą zaowocować zadowalającą stopą zwrotu. Nie bez znaczenia jest fakt, że w tym momencie nowe spółki mogą zostać nabyte za korzystną cenę. Nie należy również zapominać o naturalnym cyklu życia funduszy, które ostatnie kilkanaście miesięcy poświęciły na fundraising. Teraz więc przyszedł czas na inwestycje – wyjaśnia Katarzyna Sermanowicz-Giza, dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Więcej na temat: