25.08.2016/22:44

Graal ma inwestora! W planach wycofanie spółki z giełdy

Bogusław Kowalski, największy akcjonariusz firmy Graal i należąca do niego spółka  Greenwich Investments podpisały 25 sierpnia z firmą GRWC Holdings Limited (spółka zależna Abris Capital) podpisali umowę inwestycyjną oraz umowa ę wspólników. Teraz firmy muszą otrzymać zgodę na transakcję od UOKiK.

Jeden z największych polskich producentów rybnych w lipcu br. podpisał umowę o zachowaniu poufności z Abris Capital Partners Limited działającym w imieniu Abris CEE Mid - Market Fund III L.P. W tym czasie potencjalny inwestor analizował sytuację Grupy Graal. Spółka chciała pozyskać inwestora finansowego, który mógłby wspomóc dalszy rozwój firmy i realizacje jej celów strategicznych.

W umowie inwestycyjnej GRWC, Greenwich oraz Bogusław Kowalski zobowiązali się do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki. Zgodnie z umową cena za jedną akcję spółki w wezwaniu będzie wynosiła 26 złotych.

Bogusław Kowalski jest właścicielem akcji stanowiących 41,5 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do 48,8 proc. głosów na WZ spółki.

Wezwanie będzie ogłoszone pod warunkiem otrzymania przez GRWC zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na sprawowanie (łącznie z panem Bogusławem Kowalskim) współkontroli nad spółką Graal (oraz odpowiednich zgód właściwych urzędów antymonopolowych w innych jurysdykcjach, w których wymagane jest dokonanie zgłoszeń), oraz pod warunkiem przekroczenia progu minimalnej liczby akcji objętych zapisami wskazanej w dokumencie wezwania.

W przypadku powodzenia wezwania strony umowy zamierzają podjąć działania w celu przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) i wycofania akcji spółki Graal z obrotu na rynku regulowanym. W szczególności, w przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania przynajmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki przez strony umowy inwestycyjnej, strony umowy nie wykluczają rozpoczęcia procesu przymusowego wykupu akcji spółki.

W tym samym dniu co podpisanie umowy inwestycyjnej, zawarta została umowa wspólników regulującą kwestie dotyczące współpracy jej stron po zamknięciu transakcji, tj. po pełnym przejęciu kontroli nad Spółka i zniesieniu dematerializacji jej akcji. Umowa ta określa kwestie typowe dla tego rodzaju umów zawieranych pomiędzy współwłaścicielami prywatnych przedsiębiorstw, tj. w szczególności: zasady ładu korporacyjnego, zakaz zbywania udziałów, zasady wyjścia z inwestycji, oraz ograniczenia w prowadzeniu działalności konkurencyjnej.

Ponadto, GRWC, jako podmiot w 100 proc. zależny od Abris CEE Mid - Market Fund III L.P., informuje, że w związku z podpisaniem umów, zakończył prowadzenie analiz sytuacji spółki Graal, które miały na celu ocenę zasadności dokonania tej inwestycji.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.