24.02.2021/18:08

Grupa MOL będzie inwestować w rozwój oferty spożywczej i zieloną transformację

MOL zamierza przekształcić tradycyjne linie biznesowe i zwiększyć ich efektywność, przygotowując się na niskoemisyjną przyszłość. Zaktualizowana strategia Grupy MOL “Shape Tomorrow” 2030+ skupia się naredukcji emisji dwutlenku węgla, poprawie wydajności oraz gospodarce obiegu zamkniętego.

Rada Dyrektorów zatwierdziła dokument „MOL Group 2030+”, stanowiący zaktualizowaną, długoterminową strategię rozwoju Grupy MOL, ogłoszoną pierwotnie w2016 r. Nowa strategia bierze pod uwagę nowe założenia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, a także prezentuje długoterminową wizję rozwoju biznesu również po roku 2030.

- Dotychczasowa, długoterminowa strategia MOL 2030, okazała się przyszłościowa, wiarygodna i właściwa co do kierunków. W ciągu ostatnich lat, MOL wykonał kilka ważnych strategicznie kroków we właściwym kierunku. W ostatnim czasie obserwujemy jednak bezprecedensowe tempo zmian, również w zakresie transformacji energetycznej, zakładającej ekologiczne rozwiązania – mówi Zsolt Hernádi, prezes i CEO MOL.
 
Stąd zaktualizowana strategia zakłada przyspieszenie transformacji biznesu MOL, w celu wzmocnienia odporności i zdolności do kształtowania przyszłości w duchu zrównoważonego rozwoju. - Będziemy więc z nową determinacją pracować nad dalszą poprawą efektywności, jednocześnie poszukując nowych możliwości biznesowych. Jedna kwestia pozostaje jednak niezmienna od 2016 roku podtrzymujemy nasze zobowiązanie, by zreformować nasze tradycyjne operacje oparte na paliwach kopalnych, w kierunku zrównoważonego, niskoemisyjnego modelu biznesowego – mówi Zsolt Hernádi, prezes i CEO MOL.

Strategiczne kierunki transformacji biznesu pozostają niezmienione. Podtrzymując prognozę strukturalnego, długookresowego obniżania się popytu na paliwa kopalne w Europie, MOL będzie w jeszcze szybszym tempie rozwijał przejście segmentu Downstream w kierunku chemii, by docelowo stać się wiodącą w regionie, zrównoważoną firmą chemiczną.

W segmencie usług konsumenckich z kolei, firma podtrzymuje plany budowy zaawansowanej, wspieranej przez technologie oferty detalicznej, a także dalszy rozwój kompleksowych usług w zakresie mobilności.

- Jedną z najmocniejszych stron MOL jest odporny, dobrze zbalansowany, zintegrowany model biznesowy. Aby utrzymać tę odporność i być w stanie kształtować naszą przyszłość, będziemy musieli stale dostosowywać nasze portfolio, odpowiadając na wyzwania nowej, niskoemisyjnej gospodarki – mówi Zsolt Hernádi.

Segment Downstream w grupie MOL wciąż ma odpowiadać za znaczącą część generowanych przychodów, do 2025 r. zapewniając Grupie ponad 1,2 mld USD EBITDA. Kolejne 150 mln USD ma pochodzić z projektów poprawiających wydajność. Przyspieszone zostaną jednak prace nad przestawieniem biznesu z paliw kopalnych, w stronę chemii. W tym celu do roku 2030 1,8 mln ton mocy przerobowych Grupy zostanie przekierowane z produkcji paliw, na produkcję surowców petrochemicznych.

Cel ten zostanie osiągnięty w dwóch cyklach inwestycyjnych, przy zastosowaniu najwydajniejszych technologii. Rozpoczęcie wspomnianych cykli zaplanowano odpowiednio na lata 2027 i 2030. Jednocześnie, MOL będzie coraz mocniej włączał rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego do swojego modelu biznesowego, dzięki szerszemu wykorzystaniu odpadów i biopaliw w produkcji, większej skali recyklingu oraz wykorzystaniu możliwości wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla w celu znacznej redukcji śladu węglowego całego segmentu. Całkowite nakłady inwestycyjne związane z transformacją segmentu Downstream mogą sięgnąć 4,5 mld USD w ciągu następnych dziesięciu lat.

Segment usług konsumenckich znacznie zwiększy swój udział w wynikach Grupy, osiągając roczny wynik EBITDA na poziomie 700 mln USD do roku 2025. W latach 2021-25 skumulowane przepływy pieniężne w tym segmencie sięgną 2 mld USD. W najbliższym czasie, nakłady inwestycyjne w tym segmencie zostaną skierowane na dalszy rozwój oferty spożywczej oraz standaryzację i cyfryzację procesów w ramach sieci. W kolejnych krokach, planowana jest natomiast dywersyfikacja kanałów sprzedaży, rozwój oferty paliw alternatywnych oraz kompleksowej oferty usług w zakresie mobilności.

Segment Upstream (eksploracja i produkcja): głównym celem jest generowanie dodatnich przepływów pieniężnych, zarządzanie spadkami w Europie, oportunistyczne podejście do projektów międzynarodowych oraz inwestycje w zakresie wychwytywania, utylizacji i przechowywania (CCUS).

- Zyskowność i zrównoważony model biznesu wcale się nie wykluczają. Przeciwnie, muszą iść ze sobą w parze. Nie można rozwijać się w sposób zrównoważony nie generując przychodów. Nie można też osiągać przychodów, nie skupiając się na tym, w jaki sposób są generowane. Od pewnego czasu ta zależność jest wyraźnie widoczna, a w przyszłości będzie jeszcze bardziej zrozumiała dla wszystkich. Wszyscy chcemy żyć w lepszym, bezpieczniejszym i czystszym świecie, a żeby to osiągnąć musimy przejść na niskoemisyjny, zamknięty model biznesowy – mówi Zsolt Hernádi.

MOL planuje znacząco zwiększyć poziom inwestycji przyjaznych środowisku, zgodnych z taksonomią UE. Do roku 2030 połowa nakładów inwestycyjnych ma spełniać ten warunek, natomiast do 2050 r. lub wcześniej, wszystkie inwestycje grupy będą „zielone”. 

W zgodzie z postanowieniami porozumienia paryskiego, a także mając na uwadze konieczność podjęcia skoordynowanych ,globalnych wysiłków na rzecz ograniczenia negatywnych zmian klimatu, MOL czuje się w obowiązku uczestniczyć w wysiłkach na rzecz redukcji emisji szkodliwych gazów w związku z prowadzonymi operacjami.

Założenia dotyczące różnorodności i integracji stanowią podstawowe wartości MOL, stąd plany zwiększenia obecności kobiet na wszystkich szczeblach zatrudnienia, by osiągnąć poziom 30 proc. na stanowiskach kierowniczych. Firma w większym zakresie skupi się także na kwestiach związanych ze zdrowiem i dobrostanem pracowników.

Nawet według konserwatywnych średnioterminowych prognoz, MOL będzie w stanie generować odpowiedne przepływy pieniężne w latach 2021-25. Wynik EBITDA będzie rósł z poziomu 2,3 mld USD w roku 2021 do 2,6 mld USD w roku 2025, pokrywając utrzymanie strategicznych nakładów inwestycyjnych na poziomie przynajmniej 3,5 mld USD, z czego 1 mld USD będą stanowić inwestycje w nowe, niskoemisyjne projekty z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, a także stabilny poziom dywidendy.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także