01.09.2020/16:06

KNF uchyliła decyzję w sprawie 500 tys. zł kary dla sieci Alma Market. Komisja nałożyła na spółkę nową karę

Nie 500 tys. zł, lecz 475 tys. zł wyniesie kara nałożona na upadłą spółkę Alma Market przez Komisję Nadzoru Finansowego. W poniedziałek 31 sierpnia KNF uchyliła wcześniejszą decyzję w tej sprawie (z 12 lutego 2019 r.), nakładając jednocześnie nową karę.

- W toku postępowania odwoławczego szczegółowo rozpoznano zarzuty postawione we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozpoznając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości, zarówno na płaszczyźnie ustalenia stanu faktycznego sprawy, jak i w zakresie zastosowania do jego oceny przepisów prawa - informuje KNF.

Według Komisji, postępowanie odwoławcze "w pełni potwierdziło, że spółka nienależycie wykonywała obowiązki informacyjne w zakresie sprawozdawczości finansowej". - Wobec powyższego Komisja podtrzymuje, że spółka dopuściła się naruszeń wskazanych w treści zaskarżonej decyzji. (...) Uchylenie w całości decyzji z dnia 12 lutego 2019 r. wynikało ze zmiany wysokości orzeczonej zaskarżoną decyzją kary pieniężnej z uwagi na aktualną sytuację finansową spółki. - czytamy w komunikacie KNF.

W przywołanej decyzji sprzed 1,5 roku KNF miała zastrzeżenia do raportów giełdowej spółki z 2016 r., w zakrese m.in. nieujawniania faktu występowania "stotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności".

- Zdaniem Komisji naruszenia dokonane przez Alma Market SA w związku z publikacją skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku oraz raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016 były istotne z punktu widzenia odbiorców i wpłynęły istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych Spółki. Komisja oceniła, że wszystkie naruszenia miały charakter rażący - tłumaczyła KNF decyzję z 2019 r.

- Biorąc pod uwagę zarówno liczbę dokonanych naruszeń, jak i ich wagę, wskazać należy, iż uczestnicy rynku kapitałowego przy podejmowaniu decyzji odnośnie zaangażowania w akcje spółki środków pieniężnych, bazowali na informacjach, które nie były kompletne i rzetelne, i nie pozwalały na prawidłową ocenę sytuacji finansowej spółki. W związku z powyższym Komisja nałożyła na spółkę sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej. Kara jest niższa od maksymalnej z uwagi na uwzględnienie przez KNF sytuacji finansowej podmiotu - podkreślała Komisja w lutym ub.r.

KNF wskazała wówczas, że podczas postępowania wykazała "wielokrotne naruszenie przez spółkę bowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie, którymi ustawodawca obciążył emitentów papierów wartościowych lub spółki publiczne". - W ocenie Komisji właściwe i terminowe wywiązywanie się przez emitentów papierów wartościowych z obowiązków informacyjnych umożliwia inwestorom podjęcie możliwie najbardziej optymalnej decyzji inwestycyjnej. Dlatego też spółki powinny dochować należytej staranności w sporządzaniu informacji bieżących oraz okresowych, a następnie publikować je w sposób i w terminie przewidzianym przez prawo - tłumaczyła KNF.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także