04.12.2018/14:14

Konfederacja Lewiatan apeluje do marszałka Sejmu o skierowanie nowelizacji zakazu handlu w niedziele do Komisji Ustawodawczej

Zdaniem Konfederacji Lewiatan projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele należy uznać z wątpliwy z punktu widzenia zgodności art. art. 2, 31 i 32 Konstytucji RP, samą nowelizację za przedwczesną i nieracjonalną, a niektóre jej przesłanki za nieadekwatne i dysfunkcyjne. Ponadto vacatio legis uważają za zbyt krótkie wobec zakresu wprowadzanych zmian. Organizacja prosi Marszałka Sejmu o skierowanie noweli do Komisji Ustawodawczej.

W piśmie skierowanym do Marszałka Sejmu RP Konfederacja Lewiatan zwraca się z prośbą o rozważenie skierowania projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele do zaopiniowania przez Komisję Ustawodawczą, ze względu na istotne wątpliwości co do jego zgodności z Konstytucją RP oraz zasadami prawidłowej legislacji.

Konferencja Lewiatan uważa nowelizację za przedwczesną inicjatywę ustawodawczą, ponieważ ustawa obowiązuje niespełna 9 miesięcy i jest wprowadzana etapowo, zatem dopiero w 2020 r. wywoła pełnię skutków, których analiza może być punktem wyjścia do ewentualnych korekt. Ustawa nie mogła być w związku z tym przedmiotem rzetelnej regulacji skutków ex post. Zbyt częste regulacje nie sprzyjają natomiast pewności obrotu prawnego, naruszają zaufanie obywateli do państwa i prawa, a także zagrażają interesom w toku, co może być naruszeniem art. 2 Konstytucji RP.

Zdaniem Lewiatana, tezy dotyczące „nadużywania” prawa przez niektóre podmioty oraz o „oczekiwaniach społecznych” co do uniemożliwienia tych praktyk należy uznać za wątpliwe, sprowadzają się bowiem do twierdzenia, że działanie przedsiębiorców zgodne z literalnym brzmieniem obowiązujących przepisów jest zjawiskiem społecznie nieakceptowalnym, co uzasadnia ustawową korektę regulacji.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan przypominają ponadto, że sprawa konstytucyjności centralnych przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele będzie przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, zatem z ewentualną „punktową” nowelizacją należy się wstrzymać do momentu wydania przez TK orzeczenia.

Na przedwczesność ewentualnej nowelizacji Ustawy wskazywały także Państwowa Inspekcja Pracy i Rada Ministrów.

W stanowisku dotyczącym przedstawionych propozycji zmiany lub uchylenia ustawy PIP wskazywała, że „bardzo krótki okres od wejścia w życie ustawy nie pozwala na dokonanie rzetelnej oceny jej funkcjonowania, a o ewentualnych zmianach będzie można przesądzić dopiero po dłuższym czasie jej obowiązywania i zebraniu doświadczeń z prowadzonych kontroli”.

„Dokonanie oceny [funkcjonowania przepisów ustawy i określenie perspektywy czasowej ewentualnych zmian – red.] będzie możliwe po określonym czasie obowiązywania ustawy, zwłaszcza w oparciu o analizę przestrzegania jej przepisów przez przedsiębiorców (…) do czego konieczny jest upływ określonego czasu, zwłaszcza ze względu na etapowe wprowadzanie ograniczeń w działalności placówek handlowych” – to stanowisko rządu z 6 lipca 2018 r. do poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • Stefan 05.12.2018

    Nasi posłowie powinni brać pod uwagę, czy firmy handlowe są zarejestrowane w Polsce i tutaj płacą podatki i we wszystkich przepisach wszelkie restrykcje czy ulgi uzależniać od tego właśnie. Tak modyfikować przepisy, aby restrykcje dosięgały firmy obce nie płacące u nas podatków.

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.