23.11.2016/13:50

Kraje UE muszą radykalnie zmniejszyć zużycie plastikowych toreb na zakupy

W ramach przeciwdziałania marnotrawieniu zasobów i zaśmiecaniu rządy krajów UE muszą do 27 listopada 2016 roku podjąć działania mające na celu ograniczenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy i poinformować o tym Komisję Europejską. Jest to wymóg wymieniony w dyrektywie UE dotyczącej plastikowych toreb. Obliguje ona państwa członkowskie do osiągnięcia tego celu poprzez ustanowienie cen za torby plastikowe oraz/lub wprowadzenie celów dotyczących zmniejszenia ich zużycia na poziomie krajowym.

Rządy krajowe mogą przyjąć różne środki, by osiągnąć te wspólnie ustalone cele. Obejmują one instrumenty ekonomiczne, takie jak opłaty i podatki. Inną możliwą opcją jest ustanowienie celów dotyczących zmniejszenia zużycia na poziomie krajowym: państwa członkowskie muszą zadbać o to, by do końca 2019 roku zużycie takich toreb na osobę wynosiło maksymalnie 90 sztuk rocznie. Do końca 2025 roku ta liczba nie powinna być wyższa niż 40 toreb na osobę. Obie opcje można zrealizować poprzez środki obowiązkowe lub w drodze porozumień z sektorami gospodarki. Możliwe jest również wprowadzenie zakazu używania takich toreb, pod warunkiem, że taki zakaz będzie zgodny z prawem UE.

Europejski komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, powiedział:

W Unii Europejskiej zużywamy obecnie do 200 toreb na osobę rocznie.  Tylko około 7% z nich jest poddawane recyklingowi. Miliardy toreb zaśmiecają Europę, zanieczyszczając nasze plaże i morze. Ma to poważne konsekwencje środowiskowe i gospodarcze. Musimy przeciwdziałać zanieczyszczaniu morza, w szczególności mikrodrobinami plastiku. Musimy chronić nasze zasoby i podążać w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Kolejny ruch należy do państw członkowskich. Niektóre z nich już pokazały, że proste środki mogą prowadzić do dużych zmian. 

W wielu krajach UE plastikowe torby nie są już nieodpłatnie dostępne w sklepach spożywczych. Niektóre państwa członkowskie, takie jak Dania, Finlandia i Luksemburg, już osiągnęły świetne wyniki. Na przykład w Irlandii od momentu wprowadzenia podatku w 2002 roku zużycie jednorazowych toreb plastikowych zmniejszyło się z 328 sztuk na osobę rocznie do zaledwie 18, co daje spadek o niemal 95%. Wielka Brytania i Holandia wprowadziły również opłaty za torby. W tym przypadku niewielka opłata okazała się równie skuteczna. Niektóre kraje wybrały obowiązkowe opłaty, inne – dobrowolne porozumienia z sektorem detalicznym (dotyczy to np. Niemiec). Z kolei Francja i Włochy postanowiły wprowadzić zakaz używania wszystkich plastikowych toreb poza torbami biodegradowalnymi i kompostowalnymi.

Komisja Europejska opracowuje wspólną metodologię obliczania wysokości rocznego zużycia lekkich toreb. Od 27 maja 2018 roku państwa członkowskie UE muszą przekazywać Komisji statystyki rocznego zużycia.

Każdego roku w Unii Europejskiej zużywa się około 100 miliardów plastikowych toreb. Plastikowe torby na zakupy często nie są uwzględniane w strumieniach gospodarowania odpadami i i gromadzą się w środowisku, zwłaszcza w postaci odpadów morskich. Gdy trafią do środowiska, mogą w nim przetrwać przez ponad 100 lat. Mają katastrofalny wpływ na stworzenia morskie, które zaplątują się w plastikowe odpady i pochłaniają mikrodrobiny tworzyw sztucznych.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.