18.02.2021/08:15

Monitoring w sklepie. Nie wszystkie chwyty dozwolone

Stosowanie monitoringu wizyjnego w obiektach handlowych jest szeroko stosowane i co do zasady dopuszczalne przepisami. Ważne jest jednak, aby taki monitoring stosować w sposób właściwy, gdyż możliwe jest w tym zakresie naruszenie norm prawnych.

Przede wszystkim istotny jest cel, jaki przyświeca przedsiębiorcy przy wdrożeniu systemu nagrywającego. Jak zauważa radca prawny Alan Dudkiewicz, ekspert Business Center Club, zabronione jest wykorzystywanie monitoringu do analizy zachowań konsumenckich w celu zwiększenia sprzedaży. – W szczególności mam na myśli profilowanie klientów lub zapisywanie zdjęć stanowiących wizerunek konsumenta – zaznacza ekspert.

Marcin Kozłowski, adwokat w kancelarii Chałas i Wspólnicy, podkreśla, że monitoring wizyjny założony w celu ochrony bezpieczeństwa osób i mienia musi skupiać się wyłącznie na obszarze, w którym może dochodzić do danych incydentów. Nie może również obejmować obszaru, który nie znajduje się w dyspozycji administratora, np. musi być tak ustawiony, aby nie obejmował okien w sąsiednich domach, bądź innych terenów. – Dodatkowo nie może obejmować stref, w których ingerencja w dane osobowe oraz w prywatność osób byłaby zbyt daleko idąca, takich jak np. toalety czy przebieralnie. Oznacza to, że umiejscowienie kamer nie może być przypadkowe, ale musi być związane z zasadniczym celem, który przyświeca ich instalacji – tłumaczy Kozłowski.

Prawo do prywatności

Interesy sklepu stosującego monitoring nie mogą nadmiernie ograniczać prawa klientów do prywatności, ochrony danych oraz uzasadnionego oczekiwania osób obserwowanych co do zapewnienia intymności. – Infrastruktura nagrywająca powinna być stosowana w takich sytuacjach, w których nie da się osiągnąć celu podmiotu nagrywającego mniej dolegliwymi lub inwazyjnymi środkami – akcentuje Alan Dudkiewicz.

Zwraca uwagę, że w przypadku przedsiębiorców prowadzących obiekty handlowe celem monitoringu jest rzecz jasna zapewnienie bezpieczeństwa w lokalu oraz ochrona przed kradzieżą. W większości przypadków ciężko sobie wyobrazić osiągnięcie celu, jakim jest właśnie bezpieczeństwo i zabezpieczenie przez przestępstwem, innymi środkami, np. rozszerzoną kadrowo ochroną. – Co równie istotne, dane pozyskane w celu ochrony bezpieczeństwa osób i mienia mogą być wykorzystywane tylko w tym celu. Oznacza to, że nie można wykorzystywać nagrań z monitoringu np. do oceny wykonania umów z serwisem sprzątającym dany obiekt – komentuje Marcin Kozłowski.

Obowiązek informacyjny

Stosowanie monitoringu jest ściśle powiązane z przetwarzaniem danych osobowych. Taką daną osobową, podlegającą ochronie przepisami RODO, jest przede wszystkim wizerunek osoby. Ma to swoje konsekwencje. – Po pierwsze podmiot nagrywający, jako administrator danych osobowych, musi spełnić wynikający z art. 13 RODO tzw. obowiązek informacyjny, rzetelnie informując nagrywanych o swoich danych, celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych. W szczególności w takim obowiązku informacyjnym musi zostać zawarte wyjaśnienie, jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych – podkreśla Alan Dudkiewicz.

Przypomina on, że w pierwszym okresie po rozpoczęciu obowiązywania RODO pojawiały się wątpliwości co do określenia takiej podstawy, i wskazywano na konieczność uzyskania zgody osoby nagrywanej, np. w formie dorozumianej poprzez pozostanie w nagrywanej przestrzeni. Z czasem pojawiły się coraz bardziej liberalne interpretacje wskazujące na możliwość zakwalifikowania przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu jako przetwarzanie w tzw. uzasadnionym interesie administratora. Co ważne, w obowiązku informacyjnym trzeba precyzyjnie wskazać, jaki jest ten uzasadniony interes, który zabezpieczany lub chroniony jest poprzez system monitoringu.

Przetwarzanie danych

Drugim aspektem związanym z przetwarzaniem danych osobowych jest zgodnie z przepisami określenie, jak długo te dane będą przetwarzane, przez co rozumieć należy okres przed usunięciem nagrania. – Wobec braku precyzyjnych dyspozycji w przepisach RODO, należy się posiłkować w tym zakresie wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych. Uznała ona, że okres przechowywania nagrania powinien zależeć od sposobu i celu, tj. w przypadku gdy monitoring służy ochronie przeciwkradzieżowej w sklepie, nagranie, a wraz z nim dane osobowe osób nagrywanych, powinny być trwale usuwane, np. nadpisywane, po okresie, w którym zwyczajowo można stwierdzić kradzież i przez to wykorzystać nagranie do ustalenia sprawcy – tłumaczy Dudkiewicz. Zatem może to być jeden dzień, ale również kilkanaście dni.

Na koniec trzeba też zauważyć, że dane pozyskane z monitoringu wizyjnego muszą być odpowiednio zabezpieczone. – Oznacza to, że administrator powinien podjąć niezbędne działania techniczne oraz organizacyjne, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby uprawnione. Ewentualnie ujawnienie ich bądź wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem może wiązać się zarówno z odpowiedzialnością odszkodowawczą, jak i administracyjną administratora takich danych – ostrzega Marcin Kozłowski.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także