05.10.2020/13:44

Obawy przed drugą falą pandemii mogą ponownie zdusić popyt konsumencki

W ostatnich kilku miesiącach, po odwołaniu lockdownu, obserwowaliśmy normalizację sytuację na rynku pracy i ustępowanie anomalii związanych z pandemią COVID-19. Zdaniem analityków Credit Agricole Bank Polska, tendencje na rynku pracy są istotne dla poprawnej oceny perspektyw konsumpcji. W horyzoncie kilku miesięcy ważne z punktu widzenia spożycia prywatnego i sprzedaży detalicznej będą zmieniające się nastroje konsumenckie. Głównym czynnikiem hamującym ich poprawę są obawy związane z nadejściem drugiej, silniejszej fali pandemii – MAKROmapa.

Analitycy Credit Agricole zwracają uwagę, analizując dane o sprzedaży detalicznej w sierpniu, że efekt odłożonego popytu – zwiększenie wydatków gospodarstw domowych niezrealizowanych z powodu obostrzeń obowiązujących w okresie marzec-maj – który podbijał dynamikę sprzedaży w ostatnich miesiącach, wyczerpał się. Nastąpiła stabilizacja obrotów w handlu detalicznym. Sformułowana przez ekspertów CA prognoza sprzedaży detalicznej na wrzesień, uwzględniająca informacje dotyczące transakcji kartami płatniczymi klientów tego banku, wskazuje na ograniczoną skalę jej dalszego wzrostu w ujęciu rok do roku. Tym samym można sformułować hipotezę, że ożywienie sprzedaży detalicznej w III kw. było głównie wynikiem zakończenia lockdownu, a potencjał dla jej dalszego wzrostu jest ograniczony.

„Choć handel towarami to tylko część konsumpcji, uważamy, że perspektywy dla całego spożycia prywatnego wyglądają podobnie. Wsparcie dla naszej oceny stanowią wyniki badań koniunktury konsumenckiej GUS. Jednym z wskaźników posiadających wyprzedzające własności w stosunku do dynamiki konsumpcji jest zmiana oczekiwanej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w horyzoncie roku. Wskazuje ona na prawdopodobny wzrost dynamiki spożycia prywatnego w trzecim kwartale br. i kolejnych. Warto jednak zwrócić uwagę, że wartość tego indeksu nie powróciła do poziomów sprzed pandemii. Tym samym można oczekiwać, że skala ożywienia wydatków konsumpcyjnych będzie ograniczona.” – czytamy w opracowaniu MAKROmapa.

Analitycy uważają, że głównym czynnikiem hamującym poprawę nastrojów i ograniczającym aktywność zakupową gospodarstw domowych są obawy o dalszy przebieg epidemii w Polsce. Zwracają uwagę, że w ostatnich tygodniach mamy do czynienia z silnym wzrostem nowych przypadków zachorowań oraz liczby osób przebywających na kwarantannie, coraz większym obłożeniem łóżek w szpitalach i częstszym wykorzystaniem respiratorów. Te pesymistyczne sygnały przekładają się na wyraźne pogorszenie nastrojów konsumenckich, odnotowane także we wrześniowym Barometrze Nastrojów Konsumenckich GfK. Raport wskazywał na strach przed drugą falą zachorowań, obawy o skalę przywracanych restrykcji oraz ogólną niepewność z tym związaną jako główne czynniki odpowiadające za pogorszenie nastrojów. Jeśli tendencje w zakresie rozprzestrzeniania się epidemii nie poprawią się w najbliższych tygodniach, obawy gospodarstw domowych o wydolność służby zdrowia znacząco się nasilą – przekonują eksperci Credit Agricole.

„Biorąc pod uwagę zarysowane powyżej tendencje, oczekujemy, że w kolejnych miesiącach będziemy mieli do czynienia z „W-kształtnym” profilem nastrojów konsumenckich. Po wyraźnym pogorszeniu nastrojów w trakcie pierwszej fali epidemii nastąpi ich przejściowa poprawa, a następnie będziemy obserwować ich ponowne pogorszenie, a potem kolejny wzrost wskaźników. Początek kształtu litery „W” można już zaobserwować w przypadku indeksu GUS „dokonywanie ważnych zakupów – prognoza na najbliższy rok”. Po wcześniejszych wzrostach, wskaźnik ten obniżył się we wrześniu i oczekujemy, że ta negatywna tendencja utrzyma się.” – argumentują autorzy opracowania.

Ich zdaniem, w świetle pogorszenia sytuacji na rynku pracy i obaw gospodarstw domowych o drugą falę epidemii, potencjał do dalszego wzrostu sprzedaży detalicznej i konsumpcji jest ograniczony. Zatem, według prognozy Credit Agricole, dynamika konsumpcji wyniesie 0,0 proc. r/r w III kw. i zwiększy się tylko nieznacznie do 0,5 proc. w IV kw. br.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także