12.07.2017/11:15

Opodatkowanie akcyzą papierosów elektronicznych – komentarz eksperta

Od kilku miesięcy z resortu finansów dochodziły informacje o planach, aby opodatkować akcyzą papierosy elektroniczne. Zamiary te zmaterializowały się, opublikowany bowiem został projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku akcyzowym, który przewiduje obłożenie podatkiem akcyzowym dwóch kategorii wyrobów: płynu do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyrobów nowatorskich.

Jak wyjaśniają eksperci kancelarii Grant Thornton aktualnie wyroby te nie są obciążone akcyzą na poziomie unijnym, gdyż nie zostały wymienione ani dyrektywie 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, ani w dyrektywie 2011/64/EU w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych. Zagadnienie dotyczące papierosów elektronicznych uregulowane zostało natomiast na poziomie wspólnotowym w dyrektywie 2014/40/UE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów. Dyrektywa ta nie ma charakteru podatkowego, lecz ma na celu ochronę zdrowia.

Polska jest kolejnym krajem (obok m.in. Włoch, Portugalii, Węgier, Grecji czy Rumunii), która zdecydowała się obciążyć akcyzą e-papierosy. Projekt przewiduje rozszerzenie wyrobów akcyzowych o płyny do papierosów elektronicznych. Paweł Kaczmarek, doradca Grant Thornton wyjaśnia, że płyn do papierosów elektronicznych (nazywany liquidem) ustawa definiuje jako roztwór wykorzystywany w papierosach elektronicznych, zarówno zawierający nikotynę, jak i jej pozbawiony. „O zakwalifikowaniu danej substancji do wspomnianych płynów, jako wyrobów podlegających akcyzie, decydować zatem będzie przeznaczenie. Należy zauważyć, że akcyzie będzie podlegał nie tylko wspomniany roztwór jako produkt gotowy, ale również baza do niego, zawierająca glikol lub glicerynę. Zatem wyrobem akcyzowym będzie również substancja służąca do samodzielnego komponowania gotowych do użycia liquidów. Czynnościami podlegającymi opodatkowaniu akcyzą mają być produkcja wspomnianych wyżej płynów, rozumiana jako ich wytwarzanie, przetwarzanie czy rozlew, a także ich import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe. Z kolei podstawą opodatkowania będzie ilość płynu wyrażona w mililitrach. Przewidywana stawka akcyzy ma wynosić 70 groszy za 1 mililitr liquidu. Najmniejsze jego opakowanie występujące obecnie w obrocie detalicznym ma pojemność 10 ml, a jego cena wynosi obecnie ok. 8-13 zł.”

Jak podkreśla w komentarzu Paweł Kaczmarek, doradca Grant Thornton zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów akcyzowych, do wyrobów akcyzowych innych niż zharmonizowane (tj. innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym) objętych stawką akcyzy inną niż zerowa, na terytorium kraju stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy. „Wyroby te muszą być też produkowane w składzie podatkowym. Zatem producenci płynów do e-papierosów zobowiązani będą do uzyskania w tym zakresie stosownego zezwolenia organów podatkowych, a także złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku tradycyjnych papierosów, jednostkowe opakowania z liqudem będą musiały być przed ich wprowadzeniem do konsumpcji oznaczone banderolami akcyzowymi. Niezależnie od wskazanych wyżej rygorów, działalność w zakresie płynów do e-papierosów będzie podlegała tym wszystkim zasadom, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pozostałych wyrobów akcyzowych. Chodzi tu o kwestie związane z rejestracją podmiotów w urzędzie skarbowym, składaniem deklaracji podatkowych czy terminami płatności akcyzy.”

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.