29.11.2019/15:31

Spada dynamika inwestycji oraz konsumpcji prywatnej! Prognozy wzrostu gospodarczego zagrożone

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w III kw. wyniosło 3,9 proc. r/r wobec 4,6 proc. w II kw., a tym samym było ono zgodne z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem. Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB wzrósł w III kw. o 1,3 proc. kw/kw wobec wzrostu o 0,8 proc. w II kw. Analityków Credit Agricole Bank Polska zaskakuje silny spadek tempa wzrostu inwestycji oraz dynamiki konsumpcji prywatnej – raport MAKROplus.

Zdaniem analityków Credit Agricole, do spowolnienia wzrostu gospodarczego w największym stopniu przyczyniło się obniżenie dynamiki inwestycji z 9,1 proc. r/r w II kw. do 4,7 proc. w III kw. Czynnik ten spowodował zmniejszenie rocznej dynamiki PKB pomiędzy II i III kw. o 0,7 pkt. proc. Tak silny spadek tempa wzrostu nakładów inwestycyjnych w III kw. jest dla ekspertów dużym zaskoczeniem – ich prognoza wynosiła 8,1 proc. r/r.

W ocenie CA obniżenie dynamiki inwestycji miało szeroki zakres. Przyczynił się do niego zarówno wolniejszy wzrost nakładów przedsiębiorstw – w firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników nominalne tempo wzrostu inwestycji spadło z 17,2 proc. r/r w II kw. do 13,6 proc. w III kw. – jak i inwestycji publicznych. Analitycy uważają, że główną przyczyną wolniejszego od oczekiwań wzrostu inwestycji było obniżenie dynamiki inwestycji publicznych.

Spadkowa tendencja dla dynamiki publicznych nakładów inwestycyjnych jest związana z cyklem wydatkowania środków unijnych, efektem wysokiej bazy dla inwestycji jednostek samorządu terytorialnego i opóźnieniami w realizacji inwestycji drogowych i na kolei. Struktura wzrostu produkcji budowlano montażowej w III kw. nie wskazywała jednak na tak silne obniżenie inwestycji publicznych, co w znacznym stopniu tłumaczy błąd prognozy banku.

Zaskakujący spadek dynamiki spożycia prywatnego

W kierunku obniżenia tempa wzrostu gospodarczego oddziaływało również spożycie prywatne. Jego dynamika w ujęciu rocznym zmniejszyła się w III kw. do 3,9 proc. wobec 4,4 proc. w II kw. Tym samym dynamika konsumpcji ukształtowała się na poziomie wyraźnie niższym od oczekiwań analityków Credit Agricole (4,6 proc.), a jej spowolnienie nastąpiło mimo bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy – w III kw. realny fundusz płac poza rolnictwem zwiększył się o 5,2 proc. r/r wobec 4,7 proc. w II kw. Nie pomógł też rekordowy optymizm gospodarstw domowych i wzrost ich dochodów, związany z wypłatą transferów socjalnych w ramach rozszerzonego programu 500+.

Eksperci zaznaczają, że III kw. był drugim z rzędu, w którym tempo wzrostu konsumpcji ukształtowało się wyraźnie poniżej ich oczekiwań. Może to świadczyć o zwiększonej skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania, która osłabia wpływ znaczącego zwiększenia transferów socjalnych na konsumpcję.

Kolejnym czynnikiem spowolniającym wzrost PKB w III kw. była niższa kontrybucja zapasów (-0,7 pkt. proc. wobec -0,2 pkt. proc. w II kw.). III kw. był zatem czwartym kwartałem z rzędu, w którym wkład przyrostu zapasów do wzrostu gospodarczego był ujemny. Z taką sytuacją mamy do czynienia po raz pierwszy od 2013 r. Zdaniem Credit Agricole, utrzymujący się ujemny wkład zapasów wynika z pogorszenia koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w Niemczech, którego skala wymusiła wolniejszy wzrost zapasów w ostatnich kwartałach. Biorąc pod uwagę niskie prawdopodobieństwo wyraźnej poprawy koniunktury w światowym handlu i niemieckim przetwórstwie w najbliższych kwartałach, wkład przyrostu zapasów do dynamiki PKB w Polsce w IV kw. 2019 r. i w I poł. 2020 r. pozostanie najprawdopodobniej niski.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.