11.01.2017/13:59

Polski rynek pracy zbliża się do ściany

Sytuacja rynku pracy uległa dalszej poprawie w ciągu ostatniego roku, w październiku 2016 stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu w historii (5,7% wg BAEL). Liczba bezrobotnych spadła po raz pierwszy poniżej 1 miliona .

Popyt firm na pracę utrzymuje się na wysokim poziomie, co ma swoje odzwierciedlenie w liczbie nowych ofert pracy oraz wakatów. Jednak tempo wzrostu zatrudnienia spowolniło. Dane z sektora firm wciąż wskazują na solidne tempo wzrostu liczby  pracujących,  o  ok.  3%  r/r  w  III  kw.  16,  ale  naszym  zdaniem  liczba  ta  jest  myląca,  gdyż  niektóre  firmy zaproponowały swoim pracownikom zmianę typu umowy po ostatnich zmianach w prawie (ozusowanie umów cywilnych). Tymczasem dane BAEL, które nie są wrażliwe na takie efekty, bo wliczają wszystkich pracujących, pokazują stagnację zatrudnienia w III kw. 2016. Jednakże, dane BAEL są pod wpływem zmiany szacunku populacji na początku 2016 r.

Eksperci Banku Zachodniego BZ WBK spodziewają się stabilizacji poziomu zatrudnienia w 2017 – po pierwsze ze względu na słabe inwestycje, które do tej pory były skorelowane z rynkiem pracy, po drugie ze względu na pogłębiające się braki siły roboczej. Ostatni czynnik wraz z powrotem inflacji powinien wzmocnić presję płacową. Analitycy dodają, że ich ubiegłoroczne obawy o wyższą presję na płace okazały się przesadzone, a wzrost wynagrodzeń utrzymał się na umiarkowanym poziomie.

Eksperci BZ WBK widzą trzy ważne czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na sytuację na polskim rynku pracy w niedługiej przyszłości.

1. Obniżenie wieku emerytalnego. Zgodnie z tym, co napisaliśmy w  komentarzu  w  lipcu, liczba emerytów może wzrosnąć o ok. 480 tys. w IV kw. 2017 r. po wejściu w życie nowych przepisów, ale część z nich może kontynuować pracę po przejściu na emeryturę. Szacujemy, że dezaktywizacja zawodowa może dotyczyć ok. 150 tys. osób w pierwszym roku po obniżeniu wieku emerytalnego.

2. Wpływ programu 500+ na aktywność zawodową. Program zasiłków na dzieci może spowodować spadek aktywności zawodowej w grupach mniej zarabiających. Wciąż jest zbyt wcześnie by ocenić efekty programu, ale pierwsze sygnały (wyniki BAEL za III kw. 16) sugerują, że mógł on niektórych zdezaktywizować – aktywność zawodowa obniżyła się nieco dla kobiet, osób gorzej wykształconych i w wieku 35-44.

3.  Pracownicy z Ukrainy. Przedstawiciele UE zastanawiają się nad umożliwieniem Ukraińcom ruchu bezwizowego w całej Unii. Taka decyzja mogłaby zachęcić część Ukraińców pracujących w Polsce do przeniesienia się dalej na zachód, gdzie pensje są wyższe (chociaż brak wizy nie oznacza wolnego dostępu do rynku pracy!). Z drugiej strony, może zachęcić więcej Ukraińców do przyjazdu do Polski. Liczba pracowników z Ukrainy w Polsce to ok. 500 tys. w 2015 r., a liczba zgłoszeń pracodawców o zatrudnieniu obcokrajowca jest w trendzie wzrostowym i wzrosła do 1 mln w połowie 2016 r.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.