21.04.2020/09:12

Praca zdalna a zakończenie współpracy z pracownikiem

W dobie zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 na doniosłości zyskało zagadnienie związane z problematyką zakończenia współpracy z pracownikiem, który nie przebywa w zakładzie pracy a pracuje zdalnie, najczęściej z domu. Nie ma zatem możliwości bezpośredniego wręczenia mu oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę.

Zgodnie z art. 30 § 4 k.p.: Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.
Głównym problemem jest dostarczenie pracownikowi oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu na odległość. Zgodnie z art. art. 61 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się dopiero z chwilą jego dojścia do wiadomości pracownika bądź też pracodawcy. 

Możemy zatem przyjąć, że najpowszechniejszymi sposobami na przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę będzie:

•    przesyłką pocztową, 
•    przesyłką kurierską, 
•    za pomocą poczty elektronicznej.

Najmniej popularnym i rozpowszechnionym sposobem jest oczywiście przesłanie treści oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej. Zgodnie z art. 781 k.c.  do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie takie jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 grudnia 2003 r. wydanym w sprawie o sygn. akt V CZ 127/03 wyjaśnił, że oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane on-line zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, tj. w momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych.

Co zaś się tyczy przesłania oświadczenia o wypowiedzeniu, bądź też rozwiązaniu umowy o pracę za pomocą poleconej przesyłki pocztowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego wypracowało pogląd, zgodnie z którym podwójne awizowanie pozwala na stwierdzenie, iż przesyłka doszła do wiadomości pracownika w taki sposób, że mógł się z nią zapoznać. 

Jak wyjaśnił SN w wyroku z dnia 18 listopada 1999 r., wydanym w sprawie o sygn. akr I PKN 375/99 podjęcie przez pracownika zawiadomienia o przesyłce pocztowej skierowanej na jego adres przez pracodawcę (awizo) nie jest równoznaczne z dojściem do niego zawartego w tej przesyłce oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią (art. 61 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Jak trafnie jednak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 października 2005 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I PK 37/05, dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy. 

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.